N919 Oosterwolde

De provincie Fryslân heeft de afgelopen tijd samen met de gemeente Ooststellingwerf een aantal kruispunten in de N919 de provinciale weg N919 aangepakt. Het gaat om het deel vanaf Oosterwolde (N381) tot aan de Drentse grens. De kruispunten Ploeggang, Klazingaweg en de Weperpolder hebben we al veiliger gemaakt. Medio 2020 zal de provincie Fryslân het kruispunt Rijweg ook aanpakken.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Kruispunt Rijweg

De afslag Rijweg is het vierde kruispunt wat de provincie Fryslân aan gaat pakken. Op dit kruispunt steken veel fietsers over. Het is daarom belangrijk dat fietsers veilig kunnen oversteken. We leggen daarom een fietsoversteek met dubbele middengeleider aan. Een middengeleider is een verhoogde scheiding tussen twee rijstroken, zodat fietsers in twee keer de weg oversteken. Hierdoor wordt het kruispunt veiliger, met name voor de fietsers.

Daarnaast is de N919 een 80 km/u weg. Ook met het oog op de veiligheid van de fietsers brengen we de snelheid rond het kruispunt omlaag naar 60 km/u. Dit is onder andere te herkennen aan de markering. Waar een 80 km/u weg markering in het midden van de weg heeft, heeft een 60 km/u alleen kantmarkering.

Fotobijschrift: Drie kruispunten in de N919 heeft de provincie veiliger gemaakt

Kruispunt Houtwal

Het kruispunt Houtwal is het laatste kruispunt van de provinciale weg die provincie Fryslân zal gaan aanpakken. Provincie Fryslân en gemeente Ooststellingwerf onderzoeken de opties in de Venekoterweg. Daarnaast proberen we deze werkzaamheden te combineren met het onderhoud van de brug.

Planning

We hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan. De verwachting is dat de werkzaamheden buiten medio 2020 starten. Op het moment dat we een concrete planning hebben, zullen we deze op onze website op deze pagina of op onze Facebookpagina vermelden.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Sietse Nijholt via 058-292 59 25 of via provincie@fryslan.frl.

Pagina opties