N919 Oosterwolde

Oosterwolde krijgt een nieuwe ophaalbrug en de kruising Houtwal en de rotonde Molenweg passen we hierop aan. De provincie combineert het vernieuwen van de brug met het veiliger maken van de N919. De brug is dan gestremd maar er komt een tijdelijke noodbrug. Het gaat om het deel vanaf de ovonde Ploeggang (bij de Chinees) tot en met ’t Oost. In februari starten we met het veiliger maken van kruispunt Rijweg. In het voorjaar van 2022 zijn de werkzaamheden klaar.

Kruispunt Rijweg

De afslag Rijweg is het vierde kruispunt wat de provincie Fryslân aan gaat pakken. Op dit kruispunt steken veel fietsers over. Het is daarom belangrijk dat fietsers veilig kunnen oversteken. We leggen daarom een fietsoversteek met dubbele middengeleider aan. Een middengeleider is een verhoogde scheiding tussen twee rijstroken, zodat fietsers in twee keer de weg oversteken. Hierdoor wordt het kruispunt veiliger, met name voor de fietsers. Daarnaast is de N919 een 80 km/u weg. Ook met het oog op de veiligheid van de fietsers brengen we de snelheid rond het kruispunt omlaag naar 60 km/u. Dit is onder andere te herkennen aan de markering. Waar een 80 km/u weg markering in het midden van de weg heeft, heeft een 60 km/u alleen kantmarkering. Hiermee starten we in februari 2021.

Hinder

De oversteek vanaf de Rijweg richting Fochteloo is afgesloten van 29 februari tot en met 30 maart. Voor de N919 geldt dat er één rijbaan beschikbaar blijft. Op 29 en 30 maart is de N919 vanaf de Molenweg tot ’t Oost volledig afgesloten. Tijdens deze dagen wordt het doorgaand verkeer omgeleid.

De werkzaamheden zorgen er ook voor dat de bussen een alternatieve route rijden. Reizigers kunnen opstappen op alternatieve haltes. Meer informatie is te vinden in de bussen van Arriva en Qbuzz, bij de haltes of op de website van Arriva.

Omleidingsroutekaart N919

Klik op de kaart voor een grotere afbeelding

Herinrichting Venekoterweg

De Venekoterweg tussen de ovonde Ploeggang en het kruispunt Houtwal krijgt een nieuwe laag asfalt. Hiermee starten we in het najaar 2021. Tijdens deze werkzaamheden zal de weg enige tijd gestremd zijn.

Vervangen brug Venekoten en aanpassing kruising en rotonde

De provincie vervangt de bestaande brug door een nieuwe ophaalbrug. De huidige brug is verouderd. Samen met de gemeente Ooststellingwerf hebben we gekeken hoe fietsers straks veiliger over de brug kunnen. Fietsers moeten in de huidige situatie bij de brug op de hoofdrijbaan fietsen. Met de komst van een nieuwe brug passen we gelijk de kruising Houtwal en de rotonde Molenweg aan. Voor fietsers en wandelaars komt aan de westzijde van de brug een aparte fiets- en wandelstrook. Deze werkzaamheden starten in september 2021 en zijn klaar in mei 2022. De brug is deze periode gestremd. Er komt een tijdelijke noodbrug zodat gemotoriseerd verkeer kan passeren.

Geanimeerde situatie die de nieuwe brug weergeeft zoals deze straks wordt

Onderhoud Schottelenburgweg en ‘t Oost

 De Schottelenburgweg en ’t Oost krijgen tussen de rotonde Molenweg en afslag Schrappinga een nieuwe laag asfalt. Hiervoor is het nodig de weg tijdelijk te stremmen. De provincie start hiermee in het voorjaar van 2022.

Blijf op de hoogte!

Volg de werkzaamheden via Facebook. Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen via 058 - 292 59 25 of via provincie@fryslan.frl.

Te downloaden:

Pagina opties