N919 Oosterwolde

De provincie Fryslân pakt samen met de gemeente Ooststellingwerf de provinciale weg N919 aan. Het gaat om het deel vanaf Oosterwolde (N381) tot aan de Drentse grens. De weg heeft een aantal gevaarlijke afslagen en kruispunten. Met de aanpak van deze kruispunten wil de provincie de verkeersveiligheid op de weg verbeteren.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Kruispunten

De kruispunten bij de Ploeggang, Houtwal, Rijweg, Klazingaweg en de Weperpolder maken we veiliger. Naast de veiligheid is het ook belangrijk dat het verkeer goed kan blijven doorrijden. Tot slot pakken we de markering op de weg aan en maken we de bermen veiliger.

Ploeggang

De kruising in de Venekoterweg, bij afslag Ploeggang, is omgebouwd tot een ovonde. Een ovonde is een ovale rotonde. Fietsers rijden bij een ovonde over het midden. Daardoor hoeven ze maar één rijstrook in de gaten te houden. De snelheid van het autoverkeer is bij de fietsoversteek het laagst. Doordat het autoverkeer bij een ovonde slechts één keer het fietsverkeer hoeft te kruisen, kan het verkeer vlot blijven doorrijden.

Houtwal

Provincie Fryslân en de gemeente Ooststellingwerf zijn momenteel de opties voor de kruising in de Venekoterweg, bij afslag Houtwal, aan het onderzoeken.

Rijweg

Bij de afslag Rijweg komt een fietsoversteek. Hierdoor wordt het kruispunt veiliger, met name voor de fietsers. Ook de paden naar de bushaltes pakken we aan.

Klazingaweg

Bij de afslag Klazingaweg is een middengeleider voor fieters aangelegd. Een middengeleider is een verhoogde scheiding tussen twee rijstroken, zodat fietsers in twee keer de weg oversteken. Dit is een veilige oplossing voor fietsers en het doorgaand verkeer op de N919 ondervindt geen hinder.

Weperpolder

Bij de Weperpolder maakten we van de afslag een bocht. Het doorgaande verkeer rijdt nu richting Haulerwijk in plaats van Veenhuizen. Daarnaast is er een middengeleider voor fietsers gekomen.

Planning

In 2018 hebben we voorbereidingen gedaan. De verwachting is dat de werkzaamheden buiten in 2019 starten. Meer informatie over de planning en de aanpak van dit project is te lezen in de laatste nieuwsbrief.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Durk Dijkstra of Sietse Nijholt.

Wilt u weten wat de provincie nog meer doet om de wegen veiliger te maken? Kijk dan op www.veiligewegen.frl.

Pagina opties