N917 Waskemeer - Haulerwijk

Op 6 mei 2019 is de provincie Fryslân gestart met het aanpakken van de provinciale weg tussen Waskemeer en Haulerwijk.

Om de weg de uitstraling van een 60 km-weg te geven, brengen we tweekleurig asfalt aan. De ervaring is dat mensen hierdoor langzamer gaan rijden, omdat de weg minder breed lijkt. Naast het tweekleurig asfalt op de doorgaande weg krijgen de bochten een andere uitstraling. De bochten voorzien we in tegenstelling tot de doorgaande weg van één kleur asfalt. Daarnaast plaatsen we schanskorven

Laatste nieuwsbrief

Tweekleurig asfalt

Om de weg de uitstraling van een 60 km-weg te geven, brengen we tweekleurig asfalt aan. De ervaring is dat mensen hierdoor langzamer gaan rijden, omdat de weg minder breed lijkt. Op het moment dat we het aanbrengen is het kleurverschil, witte randen en zwart in het midden, nog niet optimaal zichtbaar. Doordat de zon op de weg schijnt en er verkeer overheen rijdt, wordt het kleurverschil groter. Dit heeft wat tijd nodig. Er is gekozen voor zwart in het midden en wit aan de zijkanten, omdat fietsers op de rijbaan fietsen. Als er voor fietsers een apart fietspad is, brengen we asfalt aan met zwarte randen en wit in het midden.

Snelheidsverlagende maatregelen

Naast het tweekleurig asfalt op de doorgaande weg krijgen de bochten een andere uitstraling. De bochten voorzien we in tegenstelling tot de doorgaande weg van één kleur asfalt. Daarnaast plaatsen we schanskorven. Schanskorven zijn elementen van gaas gevuld met stenen. Deze elementen in combinatie met een andere kleur asfalt en de groenvakken zorgen voor een vernauwend effect, waardoor de automobilisten hun snelheid zullen verminderen.

Aanpak bebouwde kom Haulerwijk en Waskemeer

Om de hinder te beperken, pakt de gemeente Ooststellingwerf een deel binnen de bebouwde kom aan. Beide wegen krijgen een dorpser karakter. We brengen onder andere nieuw asfalt aan en we planten meer groen. De bebouwde kom van Waskemeer breiden we 100 meter uit in de richting van Haulerwijk, zodat er een duidelijkere komgrens ontstaat. Het uitbreiden van de bebouwde kom betekent ook dat de 30 km-zone uitbreidt. Voor de nieuwe bebouwde komgrenzen van Waskemeer en Haulerwijk komen wegversmallingen. Daarnaast verwijderen we de bestaande drempel in Waskemeer.

De parkeerstrook langs de woningen aan de Compagnonsweg in Waskmeer vervangen we door een voetpad. De parkeerstrook vlakbij de benzinepomp aan de vaartzijde in Waskemeer verbeteren we ook. Aan de Hoofdweg-Boven in Haulerwijk vervangen we een deel van de klinkerverharding voor asfalt.

Weg naast gracht met boerderijen en bomenrij

Foto: Huidige situatie traject Waskermeer Haulerwijk

schets toekomstige situatie met weg, gracht en bomenrij

Foto: Impressie traject Waskermeer Haulerwijk

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 6 mei. Aannemer Jansma BV Drachten werkt van ’s ochtends 07.00 uur tot ’s middags 16.00 uur. De werkzaamheden splitsen we op in twee delen: van Haulerwijk tot de brug en van de brug tot Waskemeer. Fase 1 (van Haulerwijk tot de brug) duurt van maandag 6 mei t/m vrijdag 14 juni. Fase 2 (van de brug tot Waskemeer) duurt van maandag 17 mei t/m vrijdag 19 juli.

Fase 2

In de eerste week, van 17-21, juni gaan wij alle bestratingen opruimen en een nieuwe fundering aanbrengen. Hierdoor zijn de erven voor een aantal periodes korte tijd niet bereikbaar. In de tweede week 24-28 juni gaan wij op 24, 25 en 26 juni de asfalt onder- en tussenlaag aanbrengen. Deze werkzaamheden starten vanaf de Middenbrug richting de kom van Haulerwijk. De twee weken daarna (1-12 juli) worden het straatwerk en de graskeien aangebracht.

Hinder

Werk aan de weg gaat helaas gepaard met hinder. Deze hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Per deel, van Waskemeer tot de brug en van de brug tot Hauler­wijk, gaat de weg maximaal twee weken dicht. De weg is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze afsluiting kondigen we kort van tevoren aan met gele borden langs de weg en op deze pagina. Het verkeer leiden we tijdens de werkzaamheden om. Deze omleidingsroutes zijn ook terug te vinden op deze pagina. Wanneer de weg niet dicht is, kan het verkeer er met maatregelen (verkeersregelaars, rijbaanafzettingen en/of lagere snelheid) langs.

Aanliggende woningen, bedrijven en percelen blijven bereikbaar. De enige uitzondering is een enkel moment waarop de aannemer ter hoogte van uw woning, bedrijf en/of perceel het asfalt freest, aanbrengt en de inrit herstraat. Hierover informeert aannemer Jansma Drachten u vooraf.

Hinder fase 1

Dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni gaan we de asfaltdeklaag aanbrengen vanaf de Middenbrug tot in de kom van Waskemeer. Deze werkzaamheden starten vanaf Haulerwijk richting Waskemeer. Tijdens deze werkzaamheden sluiten we de weg af voor alle verkeer.

  • Dinsdag 11 juni brengen we de deklaag aan in de twee bochten (N917) en bij de plantvakken in de kom van Waskemeer.
  • Woensdag 12 juni brengen we de deklaag aan op de tussenstukken vanaf de Middenbrug tot in de kom van Waskemeer.

Donderdag 13 juni en vrijdagochtend 14 juni zetten we de puntjes op de i te zodat de weg vrijdagmiddag 14 juni weer open kan voor het doorgaande verkeer.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden opmerkingen, vragen of klachten? Dan kunt u contact opnemen met Sietse Nijholt via s.nijholt@fryslan.frl of bellen met 058-292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.