N392 Aldeboarn, Tijnje en De Tsjoele

Op de provinciale weg, de N392, gaat de provincie Fryslân vijf kruispunten aanpakken. Het gaat om de volgende locaties:

  • Aldeboarn: kruispunten Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren.
  • Tijnje: kruispunten Warrewei en Tynjewei.
  • Gorredijk: kruispunt De Tsjoele 

De huidige inrichting van deze kruispunten voldoet niet. Het doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie Fryslân start met de aanpak van de kruispunten in Aldeboarn. Als deze kruispunten klaar zijn, volgen de overige kruispunten bij Tijnje en Gorredijk.

Werkzaamheden Aldeboarn

De eerste twee kruispunten die de provincie gaat aanpakken zijn in Aldeboarn: Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren. Schagen Infra BV start in opdracht van de provincie vanaf maandag 27 mei met het werk aan de weg.

Wat gaat er gebeuren?

De schaalgrootte van de kruispunten van Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren en de onvoldoende herkenbare overgangen van 80 km/h naar 60 km/h, zorgen onder andere voor de te hoge snelheid op de N392. Bij het kruispunt Tsjerkebuorren buigt de N392 af richting Tijnje. De voorrangsweg gaat in de huidige situatie rechtdoor, over de brug richting Nij Beets. Het oogt alsof de provinciale weg rechtdoor gaat. Dit mede door het wegbeeld met de brug en de beplanting.

Weg

Vroeger ‘volgde’ de doorgaande weg het riviertje De Boarn. In de oplossing bij kruispunt Tsjerkebuorren worden deze ‘oude lijnen’ weer beter zichtbaar. Tegelijkertijd voert de provincie groot onderhoud uit op de 60 km/u-zone langs het dorp. Hierbij verwijderen we de bovenste laag asfalt en komt er een nieuwe deklaag asfalt op. We brengen asfalt in twee kleuren aan: in het midden zwart en de zijkanten (75 cm breed) wit. Het witte asfalt vervangt de marking.

weg tsjerkebuorren

Samenwerking gemeente Heerenveen

In het project werkt de provincie samen met de gemeente Heerenveen. De gemeente voert groot onderhoud uit aan de brug over de Boarn en op de 60km/u-zone op de Beetsterdyk. We brengen hier asfalt in twee kleuren aan en het kruispunt van de Skansstrjitte pakken we aan in dezelfde lijn als de kruispunten Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren. Door deze werkzaamheden te combineren beperken we de hinder.

Hinder

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, is het nodig om de weg af te sluiten. Voor het verkeer stellen we een omleidingsroute in, deze route staat ter plekke aangegeven met gele borden. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, gaat de N392 bij Aldeboarn dicht voor doorgaand verkeer. Het verkeer leiden we om via de A32 en de A7.

Bedrijven en woningen blijven alleen bereikbaar vanuit de richting A32/Akkrum waarbij enige hinder kan optreden. Bestemmingsverkeer kan ter plaatse komen. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad en worden bij de brug over de Boarn omgeleid via het bruggetje in het dorp.

Openbaar vervoer

De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het openbaar vervoer. Buslijn 11 kan de afsluiting niet passeren en splitst tijdens de uitvoering op in een oostelijke en een westelijke rit. Er zal een tijdelijke halte worden gecreëerd ter hoogte van de huidige halte ‘Douwma State’. Lijnbus 621, de schoolbus tussen Gorredijk en Akkrum, blijft in bedrijf.

Werkzaamheden Tijnje en Gorredijk

Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 28 juni werkt aannemer Schagen aan de verbetering van de twee kruispunten in Aldeboarn. Daarna pakken we ook de andere knelpunten in de provinciale weg, de N392, aan. Vanaf maandag 8 juli starten we met de aanpak van de kruispunten Warrenwei en Tynjewei. Op de kruispunten bij Tijnje zijn de aandachtspunten de zichtbaarheid en snelheid. Het werk aan deze kruispunten is voor de bouwvak klaar. Na de bouwvak verplaatsen we het werk naar Gorredijk en starten we met het kruispunt De Tsjoele.  Hier maken we onder andere een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Werkzaamheden op de kaart

Open grote kaart

Planning

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Aldeboarn Werk Werk Werk Werk Werk Vakantie Vakantie Vakantie
Tijnje Werk Werk Werk Vakantie Vakantie Vakantie
De Tsjoele Vakantie Vakantie Vakantie Voorbereiding Werk Werk Werk
Warrebrug Vakantie Vakantie Vakantie Werk Werk Werk

Vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden bij Aldeboarn? Of bent u nieuwsgierig naar de andere werkzaamheden aan de provinciale weg N392? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via d.d.dijkstra@fryslan.frl of bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Vraag daarbij naar projectleider Durk Dijkstra.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.