N392 Aldeboarn, Tijnje en De Tsjoele

Let op: het telefoonnummer in de nieuwsbrief N392 maart 2018 is niet juist. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met Niek Rolink via 06 - 13 66 07 05.

Op de provinciale weg, de N392, gaat de provincie Fryslân vijf kruispunten aanpakken. Het gaat om het deel Akkrum, Aldeboarn, Tijnje en Gorredijk. De huidige inrichting van deze kruispunten op de N392 voldoet niet. Het doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met de aanpak van deze kruisingen voert de provincie in Aldeboarn groot onderhoud aan de weg uit.

De locaties

Het gaat om de volgende kruispunten:

  • Aldeboarn: kruispunten Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren.

Bij Aldeboarn zijn de overgangen van 80 km per uur naar 60 km per uur niet duidelijk genoeg. De kruispunten Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren zijn te ruim ingericht. Hierdoor rijdt het verkeer vaak te snel.

  • Tijnje: kruispunten Warrewei en Tynjewei.

Op de kruispunten bij Tijnje zijn de aandachtspunten de zichtbaarheid en snelheid. Het idee is om de N392, ter hoogte van Tijnje, 60 km per uur te maken.

  • Gorredijk: kruispunt De Tsjoele.

Bij De Tsjoele gaat het vooral om het maken van een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Open grote kaart

Laatste nieuws

Op 6 maart van 7.00 uur tot 9.00 uur worden in de ochtendspits met een drone opnames gemaakt van de verkeersstromen op de kruising Tsjerkebuorren in Aldeboarn. Dit verkeersonderzoek vanuit de lucht met DataFromSky wordt ingezet om een precies beeld te krijgen van alle verkeersstromen, oversteekbewegingen en bijbehorende snelheden. Roelofs Advies en Ontwerp B.V. voert het verkeersonderzoek uit.

Planning

Dit jaar, 2018, worden vooral de voorbereidingen gedaan. De verwachting is dat de werkzaamheden buiten in 2019 starten. Meer informatie over de planning en de aanpak van dit project is te lezen in de nieuwsbrief N392 maart 2018.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Niek Rolink van Roelofs via de e-mail: n.rolink@roelofsgroep.nl  of telefoon: 06 - 13 66 07 05.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.