N392 Aldeboarn, Tijnje en De Tsjoele

Op de provinciale weg, de N392, gaat de provincie Fryslân vijf kruispunten aanpakken. Het gaat om de volgende locaties:

  • Aldeboarn: kruispunten Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren.
  • Tijnje: kruispunten Warrewei en Tynjewei.
  • Gorredijk: kruispunt De Tsjoele 

Het doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie Fryslân heeft de eerste twee kruispunten Aldeboarn al aangepakt. Het werk aan de kruispunten in Tijnje is maandag 8 juli gestart, het werk in Gorredijk maandag 26 augustus.

Werkzaamheden Tijnje

Vanaf maandag 8 juli starten we met de aanpak van de kruispunten Warrenwei en Tynjewei . Op deze kruispunten zijn de aandachtspunten de zichtbaarheid en snelheid. Op de kruispunten brengen we rood asfalt aan en krijgt rechts voorrang.

Naast de kruispunten krijgt de weg een nieuwe slijtlaag met twee kleuren. Zo krijgt de weg de uitstraling van een 60 km-weg. De ervaring is dat mensen hierdoor langzamer gaan rijden, omdat de weg minder breed lijkt.

Hinder

De werkzaamheden aan de Warrewei en Tynjewei zijn op maandag 8 juli gestart en duren drie weken. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, is het nodig om de weg af te sluiten. De provinciale weg gaat bij Tijnje dicht voor doorgaand verkeer. We stellen een omleidingsroute in, deze route staat ter plekke aangegeven met gele borden. Het doorgaand verkeer leiden we om via de A32 en de A7. Bedrijven en woningen blijven alleen bereikbaar vanuit de richting A7/Gorredijk waarbij enige hinder kan optreden. Lijnbus 621, de schoolbus tussen Gorredijk en Akkrum, blijft de normale dienstregeling rijden.

Werkzaamheden Gorredijk

Na de bouwvak starten we met het kruispunt De Tsjoele, ten zuiden van Gorredijk. Bij De Tsjoele gaat het vooral om het maken van een veilige oversteekplaats voor fietsers. We leggen een zigzag-oversteek aan.

Hinder

Op maandag 26 augustus start aannemer WMR met de fietsoversteek bij De Tsjoele. Naar verwachting duren de werkzaamheden drie weken. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, is het nodig om de weg af te sluiten. De provinciale weg wordt daarom ter hoogte van het kruispunt De Tsjoele volledig afgesloten. We stellen een omleidingsroute in, deze route staat ter plekke aangegeven met gele borden. Het doorgaand verkeer leiden we om via de N380, de A32 en de A7.

Werkzaamheden brug Aldeboarn

De kruispunten in Aldeboarn, Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren, zijn gereed. De provinciale weg is daar weer open voor het doorgaande verkeer. Het asfalt is nu nog geheel zwart. Het kleurverschil, witte randen en zwart in het midden, is nog niet optimaal zichtbaar. Doordat de zon op de weg schijnt en er verkeer overheen rijdt, wordt het kleurverschil groter. Dit heeft wat tijd nodig.

De brug over de Boarn is in een slechtere staat dan voorzien. Hierdoor werkt de gemeente nog wat langer door aan de brug. Naar verwachting gaat de brug uiterlijk 26 juli weer open voor het verkeer. Voor vragen over de brug kunt u contact opnemen met de gemeente Heerenveen: Joan van der Weg via 06 - 55 85 84 16 of op j.vanderweg@heerenveen.nl.

De vertraging van de werkzaamheden bij de brug in Aldeboarn hebben ook gevolgen voor het openbaar vervoer. Buslijn 11 kan de brug niet passeren en blijft daarom nog gesplitst in een oostelijke (Drachten-Nij Beets) en een westelijke rit (Akkrum-Aldeboarn). De tijdelijke halte ‘Douwma State’ in Aldeboarn blijft hiervoor nog even gehandhaafd. Vanaf 15 juli gaat de reguliere dienstregeling voor buslijn 11 weer in. De bus rijdt dan tijdens de schoolvakantie tussen Akkrum en Drachten als een belbus.

Werkzaamheden op de kaart

Open grote kaart

Planning

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Aldeboarn Werk Werk Werk Werk Werk Vakantie Vakantie Vakantie
Tijnje Werk Werk Werk Vakantie Vakantie Vakantie
De Tsjoele Vakantie Vakantie Vakantie Voorbereiding Werk Werk Werk
Warrebrug Vakantie Vakantie Vakantie Werk Werk Werk

Vragen?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden bij Aldeboarn? Of bent u nieuwsgierig naar de andere werkzaamheden aan de provinciale weg N392? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via d.d.dijkstra@fryslan.frl of bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Vraag daarbij naar projectleider Durk Dijkstra.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.