N359 Renovatie Súdergoabrêge Workum

Op dit moment is Machinefabriek Emmen in opdracht van de provincie Fryslân bezig met de renovatie van de Súdergoabrêge. De brug ligt in de N359 over de Trekvaart net buiten de stad Workum. De beweegbare stalen brugdekken, de bewegingswerken en de geleidewerken worden vervangen. Ook herstelt de aannemer de schades aan het beton. In verband met de werkzaamheden is de brug volledig gestremd van donderdagavond 7 maart 19.00 uur tot woensdagmorgen 13 maart 2019 06.00 uur. In deze periode wordt het verkeer omgeleid. Ook scheepvaart is niet mogelijk.

Wanneer u vragen heeft, kunt u ons bellen op 058 - 292 5925. In geval van ongewenste verkeerssituaties in het weekend kunt u bellen naar 058 - 212 2422.

Omleidingsroutes stremming 7 maart 19.00 uur - 13 maart 2019 06.00 uur

Tijdens de algehele stremming gelden er omleidingsroutes. Deze zijn in overleg met Plaatselijk Belang Workum, Ondernemersvereniging Workum, Dorpsbelang Ferwoude, Dorpsbelang Nijhuzum, gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân vastgesteld.

  • De omleidingsroute voor (vracht)autoverkeer loopt voor beide richtingen via ‘N359 - Bolsward - Sneek - Jutrijp/Hommerts - Woudsend - Balk - Koudum - N359’ (zie onderstaande afbeelding).

  • De omleidingsroute voor (brom)fietsers loopt via de fietstunnels onder de N359 door. Beide fietstunnels (Spoardyk en Trekwei) zijn tijdens de werkzaamheden gewoon beschikbaar voor (brom)fietsers.

  • In aanvulling op de omleidingsroutes wordt op een aantal punten verkeersregelaars ingezet om het verkeer veilig te laten passeren.

  • De omleidingsroutes worden langs de wegen met gele borden aangegeven.

Het busverkeer volgt tijdens de stremming voor beide richtingen de route via ‘N359 - Trekwei - Prysterhoek - Dwarsnoard - Algeraburren - Aldewei - Hearewei’. Hiermee komen de reguliere haltes aan de Spoardyk te vervallen. Om dit op te vangen worden aan de Aldewei ter hoogte van Nij Mariënacker voor beide richtingen tijdelijke bushaltes ingericht (volg hiervoor de aanwijzingen van Arriva).

Voor uw veiligheid en die van de medewerkers

Ook nu al is Machinefabriek Emmen buiten aan het werk. Ook wanneer zij niet aan het werk zijn, staan er soms borden met een snelheidsbeperking. Dit is nodig in verband met de veiligheid van de bermen. Volg voor uw eigen veiligheid deze borden op!

Friesland Campina

Als gevolg van de stremming kan FrieslandCampina een aantal dagen niet de reguliere routes rijden. Om dit verkeer niet door de stad te laten leiden, gaat een groot deel naar een andere vestiging in de periode van de stremming. De transporten waarbij dat niet lukt, volgen de hoofdomleidingsroute en komen niet door de stad.

Hinder scheepvaart

Van januari tot april wordt de brug niet bediend. De maximale doorvaarthoogte is dan 2,40 meter. De vaarweg is eenmalig geheel gestremd van donderdagavond 7 maart (19:00 uur) tot woensdagochtend 13 maart (06:00 uur).

Brug op afstand bedienbaar

Na de renovatie van de brug wordt deze op afstand bedienbaar. Deze zomer zal de Súdergoabrêge aangesloten worden op de centrale bedienpost ‘het Swettehûs’ in Leeuwarden. Er worden camera’s geplaatst en de plaats van slagbomen en verkeerseinen wordt aangepast. Lokale bediening blijft in geval van nood mogelijk. Ook de Van Panhuysbrug in Tjerkwerd wordt in deze periode, als gevolg van de aanpassing van de Súdergoabrêge aangesloten op de centrale bedienpost. Deze brug werd tot 1 februari bediend vanaf de Súdergoabrêge.

Afstandsbediening moet veilig en vertrouwd zijn. Aan de hand van normen en richtlijnen en met kennis van de lokale omstandigheden wordt de plaats van de camera’s bepaald. Bij afstandsbediening wordt, net als bij lokale bediening, rekening gehouden met windrichting en, windkracht. Maar ook met de drukte op de weg en de vaarweg en de bediening van de Van Panhuysbrug in Tjerkwerd en de spoorbrug bij Workum. De provincie streeft naar een vlotte doorstroming voor zowel het wegverkeer als het vaarwegverkeer en stelt veiligheid daarbij voorop.

Planning

Vanaf 1 april 2019 (start vaarseizoen) is de brug weer volledig beschikbaar.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.