N358 Uterwei

Om de Uterwei veiliger te maken en de doorstroming op de weg te verbeteren, pakt de provincie Fryslân de weg tussen Koartwâld en Augustinusga aan.

Het deel tussen Koartwald en rondweg Surhuisterveen heeft al een nieuwe laag asfalt gekregen. Ook hebben we één landbouwpasseerstrook aangelegd. Daarnaast is de brug Blauforlaet aangepakt door Rijkswaterstaat en tegelijkertijd is de N358 tussen de brug Blauforlaet en It Oast aangepast.

Bomenkap langs Uterwei

Naar verwachting starten we begin 2022 met de werkzaamheden aan de Uterwei. Voordat dat zover is, hebben we een aantal voorbereidende werkzaamheden. Zo kappen we van 10 t/m 14 maart bomen langs de Uterwei. Deze bomen maken plaats zodat we straks de werkzaamheden uit kunnen voeren. Als de werkzaamheden gereed zijn, planten we meer bomen terug dan we hebben gekapt. Welke bomen we kappen en waar we herplanten, staat vastgelegd in het bestemmingsplan.

Veilige Uterwei

Naar verwachting starten we begin 2022 met het veiliger maken en verbeteren van de doorstroming van de Uterwei. Het gaat om de werkzaamheden waarvoor we een bestemmingsplanprocedure hebben moeten doorlopen. De werkzaamheden waarvoor dat niet hoefden, zoals een nieuwe laag asfalt, zijn al in 2018 uitgevoerd.

  • Er komen een aantal landbouwpasseerstroken.
  • Er komt een ovonde (een ovale rotonde) bij Surhuizum, met een oversteekplaats voor fietsers.
  • De zijwegen Rysloane en de Súderheawei sluiten aan op deze ovonde.
  • Bij de rotonde in Surhuisterveen (bij de Groningerstraatweg) komen middengeleiders.
  • In opdracht van de gemeente Achtkarspelen pakken we het kruispunt bij It Langfal/It Súd aan.
  • Bij de Rysloane komt een fietstunnel.

Een veilige N358

De provincie Fryslân wil de gehele N358 veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Naast de Uterwei pakken we ook het weggedeelte tussen de A7 en Surhuisterveen aan. Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op www.fryslan.frl/n358.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Peter van der Haar, via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl van maandag tot en met vrijdag tijdens kantoortijden.

Te downloaden:

Pagina opties