N358 Uterwei

Om de Uterwei veiliger te maken en de doorstroming op de weg te verbeteren, wil de provincie Fryslân verschillende maatregelen uitvoeren. Met een aantal maatregelen starten we direct na de bouwvak, in september.

Wat gaat er veranderen op de Uterwei?

Om de doorstroming en de veiligheid op de Uterwei te verbeteren, pakken we de weg grondig aan. Wat gaat er precies veranderen?

  • Er komen een aantal landbouwpasseerstroken.
  • Er komt een ovonde (een ovale rotonde) bij Surhuizum, met een oversteekplaats voor fietsers.
  • De zijwegen Rysloane en de Súderheawei sluiten aan op deze ovonde.
  • Er komt een nieuwe laag asfalt op de weg en op het fietspad.
  • De weg krijgt nieuwe belijning.
  • De bermen maken we steviger.
  • Bij de rotonde in Surhuisterveen (bij de Groningerstraatweg) komen middengeleiders.
  • Gelijktijdig met de werkzaamheden pakt gemeente Achtkarspelen het kruispunt bij It Langfal / It Súd aan.
  • Bij de Rysloane komt een fietstunnel.

Het ontwerp van de Uterwei downloadt u onderaan deze pagina.

Direct aan de slag

Voor een aantal werkzaamheden, zoals de ovonde en de passeerstro­ken, moet het bestemmingsplan aangepast worden. Een bestem­mingsplanprocedure neemt onge­veer een jaar in beslag. Omdat we niet zo lang meer willen wachten met het veiliger maken van de Uter­wei, hebben we ervoor gekozen om na de zomer een aantal maatrege­len vast uit te voeren. Welke werk­zaamheden dit precies zijn, ziet u in de kaart in de laatste nieuwsbrief. Hierin staan ook de werkzaamhe­den die we pas later – waarschijnlijk in het najaar van 2019 – uitvoeren.

Grondaankoop

In de nieuwsbrief van augustus 2018 staat dat de grondaankoop voor de Uterwei inmiddels rond is. Dit geldt voor de werkzaamheden in fase 1. Voor de werkzaamheden in fase 2 – die we doen na aanpassing van het bestemmingplan – zijn we nog steeds in gesprek met een aantal grondeigenaren.

Een veilige N358

De provincie Fryslân wil de N358 veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Naast het gedeelte tussen de A7 en Surhuisterveen, werken we daarom ook aan de plannen voor de Skieding.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Peter van der Haar, via telefoonnummer 058 292 8236 of e-mail p.vanderhaar@fryslan.frl.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.