N358 Skieding

De definitieve beslissing is genomen. De Skieding, De N358 tussen Surhuisterveen en de A7, gaat op de schop. Met een milieueffectrapportage (MER) en een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) liet de provincie onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.

Lauwerskwartier krijgt tweede aansluiting

Het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen krijgt een tweede aansluiting op de N358, ten zuiden van Surhuisterveen. Dit besluit namen de provincie Fryslân en gemeente Achtkarspelen. De totale kosten bedragen 1,5 miljoen euro. Beide partijen dragen de helft bij aan de oplossing. 

De basismaatregelen

Vorig jaar nam de provincie Fryslân al het besluit om de bestaande Skieding aan te pakken. In dat besluit staat  onder andere dat bij de Leidijk en de Drachtsterweg een  ovonde (een ovaalvormige rotonde) komt. Ook komen er twee vakken in de weg om veilig linksaf te slaan, bij de afslag naar de Parksterdwarsweg en de afslag naar het benzinestation. Daarnaast wordt de weg breder én krijgt deze nieuwe belijning. De maximumsnelheid blijft 80 kilometer per uur.

De extra maatregelen

Naast de ‘basismaatregelen’ wil de provincie Fryslân extra maatregelen op De Skieding nemen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de veiligheid en de doorstroming op De Skieding beter wordt. 

Hoe de extra maatregelen er precies uit zien, bespraken we eind vorig jaar met aan- en omwonenden, gemeenten en andere belangenpartijen. Zij bedachten verschillende oplossingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een pad voor een aantal woningen langs, of een stukje  parallelweg. Provinciale Staten stemden op woensdag 25 april in met de extra maatregelen. Het gaat om de volgende maatregelen:  

  • Samenvoegen vier kruispunten | Het samenvoegen van vier kruispunten (Poelbuurt, Heidelaan, Wildveld en Wildveld onverhard) tot één kruispunt, in combinatie met het afsnijden van de bochtencombinatie bij Surhuisterveen. Daarvoor in de plaats komt een ovonde.
  • Topweer | Het opheffen van de aansluiting Topweer.
  • Voorpaden | Het aanleggen van een aantal paden aan de voorkant van de woningen.
  • Achterpaden | Het aanleggen van een aantal paden aan de achterkant van de woningen.
  • Stil asfalt | De aanleg van stil asfalt.
  • Landschapsplan | Het opstellen en uitvoeren van een landschapsplan.

Alle extra maatregelen kwamen tot stand in gesprek met de bewoners die langs de weg wonen. De komende tijd gaan we aan de slag met de uitwerking van de details in de ontwerptekening. Ook die bespreken we weer met de bewoners. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe breed een pad wordt. Ook hebben we voor sommige aanpassingen grond nodig van aanwonenden. Met deze aanwonenden moeten we afspraken maken. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met deze mensen, kunnen bovenstaande maatregelen nog wijzigen.

Grondaankoop, onderzoeken en bestemmingsplanprocedure

Om een aantal maatregelen uit te kunnen voeren, is het nodig dat we grond, of zelfs woningen, aankopen. Hierover gaan we verder in gesprek met de bewoners en de grondeigenaren. Voor een aantal moeten we ook het bestemmingsplan aanpassen, en daarnaast onderzoeken doen naar bijvoorbeeld natuur, bodem, geluid en archeologie. Met deze onderzoeken gaan we zo snel mogelijk aan de slag. Op basis daarvan kunnen de bestemmingsplanprocedures worden opgestart.

Eerste maatregelen al in 2019

Voor een aantal maatregelen (zoals het verbeden of het onderhoud aan de weg) is het niet nodig om het bestemmingsplan aan te passen. Met deze maatregelen kunnen we in 2019 al aan de slag.

Meest gestelde vragen

Alle meest gestelde vragen over dit project hebben we voor u op een rijtje gezet.

Kom naar het projectbureau!

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u terecht bij projectleider Niels Joustra, e-mail: n358skieding@fryslan.frl of telefoon: 058 - 292 59 25. U kunt ook langskomen op het projectbureau waar we u graag persoonlijk te woord staan. Het projectbureau is open op woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ons projectbureau is te vinden aan de Skieding nummer 1 in Houtigehage. In verband met de meivakantie is het projectbureau op woensdag 1 en donderdag 2 mei gesloten.

Een ongeval gezien op De Skieding? Laat het ons weten.

Vroeger registreerde de politie bijna elk ongeval dat in Nederland op de weg gebeurde. Sinds 2010 is dit anders. De politie komt niet meer bij elk ongeval kijken. Maar wij willen wel graag op de hoogte zijn van elk ongeval, óók die van blikschade. Heeft u een ongeval zien gebeuren op De Skieding? Laat het ons weten. Dat kan door de vragenlijst in te vullen.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.