N358 Holwerd en Metslawier

Dit bericht is niet meer actueel

De komende maanden werkt de provincie Fryslân op verschillende plekken aan de N358 tussen Holwerd en Metslawier. Met name de kruispunten in de weg moeten veiliger. Aannemer Oosterhof Holman start halverwege september met de werkzaamheden.

Asfalteerwagen in de nacht

Planning

De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de N358 tussen Metslawier en Holwerd zijn van start gegaan. Helaas duren de voorbereidende werkzaamheden langer dan we van te voren hadden gedacht. Voor het einde van het jaar aken we de voorbereidende werkzaamheden af. We zorgen dat alle kabels en leidingen op de juiste plek liggen. De werkzaamheden aan de kruispunten zelf, verplaatsen we naar volgend jaar. Dat doen we omdat we met slecht weer (regen, kou of harde wind) bepaalde werkzaamheden, zoals asfalteren, niet kunnen uitvoeren. Als we doorgaan in de winter, is de kans groot dat we de werkzaamheden stil moeten leggen. Dit levert meer hinder op voor de weggebruiker. Volgend jaar voorjaar zullen we de werkzaamheden hervatten.

Hinder

Helaas zorgen wegwerkzaamheden vaak voor hinder. Die hinder proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Om te zorgen dat het verkeer zoveel mogelijk door kan rijden, is de weg overdag open. Afsluitingen vinden alleen in de avonduren en ’s nachts plaats. Houd als de werkzaamheden weer van start gaan wel rekening met vertraging. Soms is het namelijk nodig één rijbaan af te zetten. We werken dan met verkeerslichten of verkeersregelaars om het verkeer veilig langs de werkzaamheden te begeleiden. Tijdens de afsluitingen gelden er omleidingsroutes. Deze staan met gele borden langs de weg aangegeven

Wat verandert er?

Holwerd

De weg vanaf de haven bij Holwerd is soms erg druk. Veel auto’s vertrekken tegelijkertijd vanaf de boot en de parkeerplaats. Ze rijden dan vanaf de provinciale weg N356 (de Grândyk). Bij de afslag naar de Fiskwei (de N358) loopt het verkeer vanwege de drukte vaak vast. Daarom leggen we hier een linksaf-vak aan. Zo sorteert het verkeer dat af wil slaan, straks veilig voor. Het verkeer richting Hallum kan ondertussen vlot door blijven rijden. Naast deze werkzaamheden pakken we ook het fietspad aan en de halte voor de pendelbus.

Kruispunten

De weg tussen Ternaard en Metslawier is een rechte weg die door het landschap heen loopt. Het verkeer mag er 80 kilometer per uur, maar rijdt vaak sneller. Op de kruispunten hebben automobilisten last van ‘polderblindheid’. Bestuurders kijken dan zover van te voren of er verkeer aankomt, dat ze het verkeer van dichtbij niet meer zien. We pakken de kruispunten daarom flink aan.

De snelheid op de kruispunten gaat omlaag, naar 60 kilometer per uur. Op de grote kruispunten (de afslag naar Wierum en de afslag naar Oosternijkerk) heeft rechts straks voorrang. Zo worden bestuurders gedwongen om af te remmen en beter op te letten als zij de weg oversteken. Voor fietsers en voetgangers komt er een aparte oversteekplaats.

Ontwerpschets kruispunt N358 - Munewei
Ontwerp Kruispunten (onderaan pagina te downloaden)

Naast de grote kruispunten zitten er ook een aantal T-aansluitingen in de N358. Ook deze pakken we aan. We verwijderen hier de taper.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Jochum Visser, via telefoonnummer 058 292 5925 of stuur een e-mail naar provincie@fryslan.frl.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.