N357 Hallum-Holwerd

De provinciale weg N357 tussen Stiens en Holwerd was niet veilig genoeg. Daarom werkte de provincie Fryslân de afgelopen jaren hard aan het verbeteren van de veiligheid op dit traject. Vanaf halverwege juli werken we aan de fietspaden, de sloten en de bermen. In het voorjaar 2019 voeren we de laatste afrondende werkzaamheden uit.

Wat gaat er veranderen?

Omdat de bermen langs de N357 hoog en steil zijn, kunnen auto’s gauw over de kop slaan als ze in de berm terechtkomen. Om dit risico te verkleinen, worden de bermen minder steil gemaakt. Hiervoor moet de sloot iets opschuiven. Ook het fietspad moet op sommige plekken worden verlegd, zodat die verder van de provinciale weg ligt. Onder het fietspad liggen veel kabels en leidingen bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Om het fietspad te verleggen, moeten deze verplaatst worden.  

Volgend jaar verder

We gaan in het voorjaar verder met de laatste afrondende werkzaamheden. Dat doen we omdat we met slecht weer (regen, kou of harde wind) bepaalde werkzaamheden, zoals asfalteren, niet kunnen uitvoeren. Als we doorgaan in de winter, is de kans groot dat we de werkzaamheden stil moeten leggen. Dit levert meer hinder op voor de weggebruiker. Ook kunnen we niet de kwaliteit leveren die we zouden willen. Volgend voorjaar zullen we de werkzaamheden hervatten.

Afronding voor de winter

De aannemer rondt nu de laatste dingen voor de winter af. Zo maken we de afwatering in orde en brengen we tijdelijke belijning aan. Alle verkeersborden halen we weg. Zo kunnen fietsers de komende tijd het fietspad gewoon gebruiken.

Blijf op de hoogte

Tot het einde van het jaar zult u nog afrondende werkzaamheden rond het fietspad zien. In het voorjaar brengen we de laatste laag asfalt en de definitieve belijning aan. Wanneer we dit uitvoeren, is nog niet bekend. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan regelmatig op onze website voor het laatste nieuws. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Hendrik Vries via 058 - 292 59 25.

Te downloaden:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.