N354 Snitserdyk

De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is het lastig om de weg op te rijden of over te steken. Helaas gebeuren er vaak ongelukken. De provincie wil de weg graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom van het verkeer.

De provincie is in 2018 vooral bezig met grondaankoop en start na de zomer met het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen.

Direct aan de slag voor een veiligere N354

Omdat er voor de grote aanpak van de Snitserdyk veel moet worden voorbereid en we niet tot 2018 konden wachten, hebben we eind 2016 eerste ‘noodmaatregelen’ genomen:

  • We hebben de belijning op de weg aangepast. Zo zijn de zijkanten van de weg beter zichtbaar en is er een dubbele streep in het midden gezet;
  • Ook hebben we in bijna alle bochten reflectorpaaltjes geplaatst;
  • We hebben de politie gevraagd om te handhaven op de weg. Er wordt vaak te snel gereden en niet alle bestuurders letten goed op;
  • We zijn een campagne gestart om automobilisten te wijzen op de gevaarlijke weg, zodat zij hun rijgedrag kunnen aanpassen. Hiervoor zijn begin december campagneborden geplaatst.

Projectgroep

Ingenieursbureau Sweco heeft in opdracht van de provincie samen met de bewoners uit Tsienzerbuorren, Raerd en Easterwierrum gekeken wat de grootste knelpunten zijn. Hiervoor is een projectgroep samengesteld.

Gedeputeerde Sietske Poepjes nam begin 2016 het eindadvies Herinrichting N354 in ontvangst. Zij kreeg dit aangeboden door de projectgroep, die bestaat uit omwonenden, vertegenwoordigers van dorpsbelangen en agrariërs en mensen van Sweco en provincie Fryslân. Het advies kunt u hieronder downloaden.

Pagina opties