N354 Snitserdyk

De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is het lastig om de weg op te rijden of over te steken. Helaas gebeuren er vaak ongelukken. De provincie wil de weg graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom van het verkeer. De provincie is vooral bezig met grondaankoop en start na de zomer met het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen.

Ovondes bij Raerd en Easterwierrum

Easterwierrum is een van de kruispunten die we aan gaan pakken. Hetzelfde geldt voor de afslag Raerd. In samenspraak met de omgeving is een plan ontwik­keld om beide kruispunten in te richten als ovondes, vergelijkbaar met een andere ovonde in de N354: bij Speers. Daarover is eerder gecommuniceerd.

Voordat de schop de grond in kan, moeten we veel voorbereidend werk verzetten. Een klus die daarbij altijd veel tijd en zorgvuldigheid vraagt, is het verleg­gen van kabels en leidingen die in de grond liggen. Bij beide kruispunten is wat gedaan aan de kabels en leidingen. Het grootste deel moeten we nog verleggen. Wat afgerond is, is het aanpassen van het bestemmingsplan. De besluitvorming daarover door de gemeente Súdwest-Fryslân is geweest. Een andere opgave waarvoor we staan is de aankoop van grond. De ovondes kunnen pas worden aangelegd als de grond die ervoor nodig is in provinciaal eigendom is. Hierover zijn we druk in gesprek. We kunnen op dit moment nog niet aangeven wanneer het werk aan de kruispunten start. Dit is deels afhankelijk van het tempo van de grondaankoop.

Tsienzerbuorren

Zoals we al eerder hebben aangegeven, is het de bedoeling om het traject van de N354 door deze buurt­schap een dorpse uitstraling te geven, zoals ook in Dearsum is gebeurd. Met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur, rood asfalt en bomen langs de weg.

Vanaf maandag 15 maart 2020 starten de nutsbedrijven in opdracht van de provincie Fryslân met het verleggen van de kabels en leidingen. Dat is nodig om straks de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De aannemer is hier ongeveer vier weken mee bezig. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Tijdens deze werkzaamheden is er één rijstrook afgesloten. Door middel van verkeerslichten kan het verkeer er met enige hinder langs.

Terugblik aanpak N354

Omdat er voor de grote aanpak van de Snitserdyk veel moet worden voorbereid, hebben we al eerder de eerste ‘noodmaatregelen’ genomen:

  • We hebben de belijning op de weg aangepast. Zo zijn de zijkanten van de weg beter zichtbaar en is er een dubbele streep in het midden gezet;
  • Ook hebben we in bijna alle bochten reflectorpaaltjes geplaatst;
  • We hebben de politie gevraagd om te handhaven op de weg. Er wordt vaak te snel gereden en niet alle bestuurders letten goed op.

Projectgroep

Ingenieursbureau Sweco heeft in opdracht van de provincie samen met de bewoners uit Tsienzerbuorren, Raerd en Easterwierrum gekeken wat de grootste knelpunten zijn. Hiervoor is een projectgroep samengesteld, die bestaat uit omwonenden, vertegenwoordigers van dorpsbelangen en agrariërs en mensen van Sweco en provincie Fryslân. Het eindadvies ‘Herinrichting N354’ hebben zij aangeleverd.

Pagina opties