N354 Sneek – Leeuwarden

De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is een belangrijke verbinding binnen Fryslân. Naast de verkeersveiligheid, die de afgelopen jaren met maatregelen is verbeterd, is ook de doorstroming op de N354 belangrijk.

Op dit moment rijdt het verkeer nog goed door. Maar kan de weg in haar huidige vorm ook na 2030 het verkeer nog wel goed aan? Of zijn maatregelen nodig? Om dat te onderzoeken voert de provincie Fryslân in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Sûdwest een onderzoek uit. 

De N354 met auto's en aan de linker kant een boerderij

Onderzoek naar de N354

In dit onderzoek kijken we naar de ontwikkeling van het wegverkeer op de N354. We onderzoeken hoe het verkeer op de huidige N354 ook in de toekomst veilig en vlot kan blijven rijden. Hiervoor brengen we de mogelijkheden in kaart. Omdat er ook andere wegen en routes zijn in het gebied tussen Sneek en Leeuwarden nemen we deze ook mee in het onderzoek. Ook kijken we naar de rol van de fiets en het openbaar vervoer. Klik hier voor de vragenlijst.

Vul de vragenlijst in!

Rijdt u regelmatig van Leeuwarden naar Sneek of andersom via de N354? Of woont u vlakbij deze weg? Wij horen graag uw mening over de weg. Wat valt u op? Wat zijn punten waar we rekening mee moeten houden? En hoe reist u over deze weg? Klik hieronder op de rode knop om naar de enquête te gaan. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Enquete

De N354 met aan de rechterkant een waarschuwingsbord

Maatregelen N354

De provincie Fryslân werkt sinds 2005 aan het veiliger maken van de N354 Blankendalwei en Snitserdyk. Dit is de provinciale weg tussen Sneek en de A32. In de afgelopen jaren zijn hiervoor diverse maatregelen uitgevoerd, zoals:

  • de aanleg van rotondes en ovondes.
  • verminderen van het aantal directe aansluitingen van erven en percelen op de weg.
  • aanbrengen van nieuw asfalt en nieuwe strepen.
  • plaatsen van reflectorpaaltjes in de bochten.

Dit jaar staat de aanpak van de N354 Snitserdyk in Tsienzerbuorren op het programma, waar de volgende plannen in voorbereiding zijn:

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Harm Dijkstra via provincie@fryslan.frl of telefonisch via 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Pagina opties