N351 Oosterwolde-Wolvega

Rijdt u wel eens van Oosterwolde naar Wolvega? Dan rijdt u over de provinciale weg de N351. De N351 loopt van Oosterwolde tot Urk en loopt door drie provincies. Dit voorjaar start de provincie Fryslân op het stuk tussen Oosterwolde en Wolvega met werkzaamheden. Zo maken we kruispunten veiliger en is de weg toe aan groot onderhoud.

Lees hier de laatste nieuwsbrief

N351 Oldeholtpade

Het eerste kruispunt dat de provincie Fryslân aanpakt is het kruispunt ter hoogte van Oldeholtpade. De ontsluiting vanaf de provinciale weg naar het dorp is onveilig. We leggen op dit kruispunt een ovonde aan. Zo kan het verkeer van de zijwegen veiliger oprijden. Het verkeer op de ovonde heeft voorrang, waardoor de snelheid voor het doorgaand verkeer eruit gaat.

De planning is om medio april te starten met deze werkzaamheden. Aannemer Schagen Infra BV voert de werkzaamheden uit voor de provincie Fryslân. In totaal zal aannemer Schagen zes weken bezig zijn. Het verkeer kan er tijdens deze werkzaamheden langs met enige hinder. Zo zal de snelheid 50 km/u zijn en zal gewerkt worden met halve rijbaanafzettingen. Tijdens de spits staan er verkeersregelaars om de doorstroming te regelen.

Overzichtskaart waar de omleidingsroute op aangegeven wordt

Omleidingsroutekaartje N351 bestemmingsverkeer Oldeholtpade

N351 Wolvega rotonde

In samenwerking met de gemeente Weststellingwerf is besloten om een bypass aan te leggen bij de rotonde naar de gemeentelijk weg Om Den Noort. Er rijdt veel doorgaand verkeer door het centrum van Wolvega. De gemeente wil Wolvega ‘verkeersluw’ maken door een bypass aan te leggen. 

De planning is om in juni te starten. Er zullen eerst voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden voor kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden zullen er verkeersmaatregelen zijn dat het verkeer er met 50 km/u langs kan. De werkzaamheden aan de bypass zelf zullen twee weken in beslag nemen. De exacte planning komt op deze pagina.

Groot onderhoud tussen Makkinga en Olderbekoop

Naast het veiliger maken van kruispunten is de weg tussen Makkinga en Oldeberkoop toe aan groot onderhoud. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt. Om dit uit te kunnen voeren, zal de rijbaan afgesloten worden.

Werkzaamheden N351 Makkinga-Oldeberkoop

Vanaf 25 mei tot en met 2 juli 2020 werkt de provincie aan de N351 tussen Makkinga en Oldeberkoop. De werkzaamheden voeren we uit in vier delen:

  • Van 25 mei t/m 6 juni tussen Nijeberkoop en rotonde Oldeberkoop
  • Van 8 juni t/m 14 juni rotonde Oldeberkoop (in de nachten van 19.00 tot 06.00 uur)
  • Van 15 juni t/m 27 juni rotonde Makkinga tot Nijeberkoop
  • Van 29 juni t/m 2 juli rotonde Makkinga (in de nachten van 19.00 tot 06.00 uur)

Het doorgaande verkeer op de N351 zal worden omgeleid via Oosterwolde, Donkerbroek en Oudehorne over N381, N380 en N353.

Het openbaar vervoer volgt tijdens de stremmingen een alternatieve route. Dit wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Planning en hinder

De werkzaamheden voeren we uit in mei en juni 2020. Het werk delen we op in vier delen. Wanneer welke deel uitgevoerd wordt, is afhankelijk van de planning van de aannemer. Deze planning communiceren we te zijner tijd. De vier delen zijn:

Hinder

Tijdens de werkzaamheden is er per fase een omleidingsroute ingesteld. Het doorgaande verkeer leiden we om via de N381 en de N380. Bestemmingsverkeer kan altijd thuiskomen. Hiervoor staan verkeersregelaars. De werkzaamheden zorgen er ook voor dat de bussen een alternatieve route rijden. Reizigers kunnen opstappen op alternatieve haltes. Meer informatie is te vinden in de bussen van Arriva, bij de haltes of op de website van Arriva.

N351 Laagduurswoude

Na de zomer 2020 pakken we het kruispunt ter hoogte van Laagduurswoude aan. Momenteel rijdt nog veel verkeer vanaf de provinciale weg, waar men 100 km/u mag, over de gemeentelijke weg richting Langedijke. Dit is gevaarlijk en onveilig. Daarom legt de provincie Fryslân hier een oversteek met middengeleider aan. Een middengeleider is een verhoogde scheiding tussen twee rijstroken. Voor verkeer op de provinciale weg is het lastiger om af te slaan richting de gemeentelijke weg. Hierdoor wordt het kruispunt veiliger, ook voor de fietsers.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer weten? Dan kunt u over het groot onderhoud contact opnemen met Nynke Bergema via provincie@fryslan.frl of bellen met 058-292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Wilt u specifiek meer weten over de kruispunten die we aan gaan pakken? Dan kunt u contact opnemen met Durk Dijkstra.

Pagina opties