Fietspadverbreding

Aanpak fietspaden

In het kader van Actieplan Fiets voorzien we een aantal fietspaden in de provincie Fryslan van beton. Waarom beton? Beton is duurzamer en gaat vier keer langer mee dan asfalt. In deze nieuwsbrief vertellen we graag over de geplande werkzaamheden.

twee wegnatonniers op fietspad

Foto: Aanpak fietspaden Fryslân

Hinder

Werkzaamheden aan het fietspad gaan helaas samen met hinder. Zo moet beton langer uitharden dan asfalt. Fietsers kunnen dan niet over het fietspad fietsen. Op het moment dat we het fietspad bij u in de buurt aanpakken, stelt de aannemer u op de hoogte van de werkzaamheden en bijbehorende hinder. We zullen de hinder zoveel mogelijk beperken. Zo kan het zijn dat we rijplaten over het nieuwe beton leggen zodat u uw woning of bedrijf kunt blijven bereikbaar. De hoogteverschillen richting aanliggende woningen passen we ook aan.

Aanpak fietspad Aldeboarn-Tijnje

We werken van eind maart t/m begin mei. Het fietspad is deze periode gesloten. Omdat een omleidingsroute voor fietsers niet haalbaar is, hebben we ervoor gekozen om de fietsers op de provinciale weg (de N392) te laten fietsen. Hiervoor sluiten een halve rijbaan af. Door deze afsluiting moet het autoverkeer van Tijnje naar Aldeboarn deze periode omrijden via de A7 en de A32. Het autoverkeer van Aldeboarn naar Tijnje kan wel gebruikmaken van de provinciale weg.

Een kaart waarop de omleidingsroute voor fietsers aangegeven is

Klik hier voor de grote afbeelding

Aanpak fietspad Holwerd-Ternaard

Van 23 maart tot half mei pakken we het fietspad tussen Holwerd en Ternaard aan. Voor fietsers is er een omleidingsroute ingesteld (zie kaartje).

Overzichtskaart met daarop de omleidingsroute voor fietsers aangegeven is

Klik hier voor de grote afbeelding

Vragen?

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden aan het fietspad? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 058 - 292 59 25 of mailen naar provincie@fryslan.frl. Voor vragen over Aldeboarn-Tijnje kunt u vragen naar Peter van der Haar, voor het fietspad Holwerd-Ternaard naar Jan Wilkens.

Pagina opties