Fietspadverbreding

De komende weken pakt de provincie Fryslân een aantal fietspaden aan. In het kader van Actieplan Fiets worden de fietspaden verbreed daar waar mogelijk en voorzien van beton. Waarom beton? Beton is duurzamer en gaat vier keer zo lang mee als asfalt.

twee wegnatonniers op fietspad

Foto: Aanpak fietspaden Fryslân

De fundering van het nieuwe betonfietspad wordt gemaakt van het oude asfalt. Waar asfalt vervangen moet worden en het steeds hoger komt te liggen, gaat beton langer mee en blijft de hoogte de komende jaren gelijk. Het gaat om de volgende fietspaden:

 • Franeker-Dongjum
 • Hurdegaryp-Tytsjerk
 • Ureterp-Selmien
 • Ureterp-Siegerswoude
 • Heerenveen-Rottum

Hinder fietspaden

Werkzaamheden aan het fietspad gaan helaas samen met hinder. Zo moet beton langer uitharden dan asfalt. Fietsers kunnen dan niet over het fietspad fietsen. Op het moment dat we het fietspad bij u in de buurt aanpakken, stelt de aannemer u op de hoogte van de werkzaamheden en bijbehorende hinder. We zullen de hinder zoveel mogelijk beperken. Zo kan het zijn dat we rijplaten over het nieuwe beton leggen zodat u uw woning of bedrijf kunt blijven bereikbaar. De hoogteverschillen richting aanliggende woningen passen we ook aan. Het kan zijn dat we een deel van de oprit van aanwonenden aan moeten passen.

De fietspaden Franeker-Dongjum, Hurdegaryp-Tytsjerk en Ureterp-Selmien zijn inmiddels voorzien van beton en fietsers kunnen er weer overheen. Momenteel werkt aannemer Schagen nog aan de fietspaden tussen Ureterp en Siegerswoude en Heerenveen en Rottum. Hier gelden nog omleidingsroutes voor fietsers.

 • Ureterp – Selmien. Het fietspad tussen Ureterp en Selmien is inmiddels klaar en fietsers kunnen er weer langs. Wel moet de aannemer de bermen nog afwerken. Voor fietsers dus nog even opletten en voorzichtig!
 • Heerenveen – Rottum. Van 5 t/m 7 juni frezen we de bovenste laag van het fietspad eruit. Vanaf 24 juni, week 26, brengen we het beton aan. Tijdens deze werk­zaamheden, van 5 t/m 7 juni en van 24 juni t/m 5 juli, moeten fietsers de omleidingsroute volgen.

  Omleidingskaart Heerenveen Rottum
  Omleidingskaart Heerenveen - Rottum (klik op de kaart om te vergroten of download onderaan de pagina)
   
 • Ureterp-Siegerwoude. Het beton is inmiddels gestort. De komende weken werkt aannemer Schagen aan het straatwerk en de bermen. Vanaf week 27, maandag 1 juli, kunnen fietsers er weer langs.
  Omleiding fietsroute Ureterp Siegerswoude
  Omleidingskaart Ureterp - Siegerswoude (klik op de kaart om te vergroten of download onderaan de pagina)

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.