Fietspadverbreding

De komende weken pakt de provincie Fryslân zes fietspaden aan. In het kader van Actieplan Fiets worden de fietspaden verbreed daar waar mogelijk en voorzien van beton. Waarom beton? Beton is duurzamer en gaat vier keer zo lang mee als asfalt. De fundering van het nieuwe betonfietspad wordt gemaakt van het oude asfalt. Waar asfalt vervangen moet worden en het steeds hoger komt te liggen, gaat beton langer mee en blijft de hoogte de komende jaren gelijk.

twee wegnatonniers op fietspad

Foto: Aanpak fietspaden Fryslân

Hinder

Werkzaamheden aan het fietspad gaan helaas samen met hinder. Zo moet beton langer uitharden dan asfalt. Fietsers kunnen dan niet over het fietspad fietsen. Op het moment dat we het fietspad bij u in de buurt aanpakken, stelt de aannemer u op de hoogte van de werkzaamheden en bijbehorende hinder. We zullen de hinder zoveel mogelijk beperken. Zo kan het zijn dat we rijplaten over het nieuwe beton leggen zodat u uw woning of bedrijf kunt blijven bereikbaar. De hoogteverschillen richting aanliggende woningen passen we ook aan. Het kan zijn dat we een deel van de oprit van aanwonenden aan moeten passen.

Aanpak fietspad

Franeker

In week 17 starten we met de aanpak van het fietspad. Twee dagen lang brengen we het beton aan, op donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei. Naar verwachting kan het fietspad in week 21 weer in gebruik genomen worden.

Omleidingskaart Franeker Dongjum

Omleidingskaart Franeker - Dongjum (klik op de kaart om te vergroten of download onderaan de pagina)

Hurdegaryp

Van week 17 tot en met week 21 zijn we bezig met het fietspad bij Hurdegaryp. Op maandag 6 mei brengen we het beton aan. Van woensdag week 17, 24 april, tot en met vrijdag 17 mei geldt er een omleidingsroute voor fietsers. Vanaf week 21 kunnen fietsers er weer langs.

Omleidingskaart Hurdegaryp

Omleidingskaart Hurdegaryp (klik op de kaart om te vergroten of download onderaan de pagina)

Selmien - Ureterp

Vanaf maandag 29 april tot en met vrijdag 17 mei geldt er een omleidingsroute voor fietsers. In week 19 storten we het beton in twee dagen. Week 21 kunnen fietsers weer gebruik maken van het fietspad. Houd voor een precieze planning onze website in de gaten.

Omleidingskaart Selmein  Ureterp

Omleidingskaart Selmien - Ureterp (klik op de kaart om te vergroten of download onderaan de pagina)

Ureterp - Siegerswoude

Vanaf maandag 13 mei starten de opruimwerkzaamheden aan het fietspad Ureterp - Siegerswoude. Een week later, vanaf maandag 20 mei, starten we met het storten van het beton verdeeld over zes dagen. Vanaf week 27 kunnen fietsers er weer langs.

Omleiding fietsroute Ureterp Siegerswoude

Omleidingskaart Ureterp - Siegerswoude (klik op de kaart om te vergroten of download onderaan de pagina)

Heerenveen Rottum

In week 21 starten we met de aanpak van het fietspad Heerenveen - Rottum. In week 26 en 27 storten we het beton verdeeld over 7 dagen. Fietsers kunnen in week 31 er weer langs.

Omleidingskaart Heerenveen Rottum

Omleidingskaart Heerenveen - Rottum (klik op de kaart om te vergroten of download onderaan de pagina)

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.