Waterrecreatie

Watersportbrochure 2018

In de watersportbrochure 2018 vindt u nuttige tips over o.a. brugtijden, verkeersborden, afmeren, vaarroutes en elektrische oplaadpunten. De brochure is binnenkort ook verkrijgbaar in het Duits en Engels. U kunt de brochure downloaden onderaan deze pagina of bestellen via provincie@fryslan.frl.

Kijk voor meer informatie over veilig varen ook op www.varendoejesamen.nl of specifiek voor Fryslân.

App voor watersporters

Speciaal voor alle zeilers, vaarders en zwemmers in Fryslân is er de app 'Watersport'. Hiermee heeft u altijd actuele informatie bij de hand over brugtijden en plekken waar u veilig kunt zwemmen. De app is gratis verkrijgbaar voor Apple en Android.
Download de app.

Kaart laadpalen

Kaart elektrische laadpalen aan het water

Regels op het water

Net als in het verkeer op de weg, gelden ook verkeersregels op het water. 

Vaarregel 1 en 2 van de campagne 'Vaarregels'

Vaarregel 3 en 4 van de campagne 'Vaarregels'

Vaarregel 5 en 6 van de campagne 'Vaarregels'

Brugbedieningstijden

Meer informatie over de openingstijden voor bruggen en sluizen.

Te downloaden documenten evaluatie en visie waterrecreatie:

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.