Waterrecreatie

Fryslân is een waterrijke provincie waardoor het een unieke plek is voor watersport en -recreatie. Het kreeg niet voor niets in 2018 een derde plaats van Lonely Planet op de lijst van Europese bestemmingen.

Watersportkaart

Ieder jaar brengt de provincie een Watersportbrochure uit met handige informatie voor waterrecreatie in Fryslân. Dit jaar is dit in de vorm van een Watersportkaart. Hierop staan nuttige tips over o.a. waterregels, vaarroutes, kitesurflocaties en elektrische laadpunten. De brochure is verkrijgbaar in het NederlandsEngels en Duits. De online versie kunt u downloaden. Ook kunt u via onderstaande link een gedrukte versie bestellen. Bekijk de interactieve Watersportkaart. 

Watersportkaart 2020 bestellen

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de nieuwe Watersportkaart. U kunt via de onderstaande knop uw mening met ons delen.

Deel uw mening met ons

App voor watersporters

Speciaal voor alle zeilers, vaarders en zwemmers in Fryslân is er de app 'Watersport'. Hiermee heeft u altijd actuele informatie bij de hand over brugtijden en plekken waar u veilig kunt zwemmen. De app is gratis verkrijgbaar voor Apple en Android.

Op dit moment werken we aan een verbeterde versie van de app. Naar verwachting kunt u daar nog dit vaarseizoen gebruik van gaan maken.

Kaart laadpalen

Varen met een elektrische boot? Bekijk de kaart met elektrische laadpalen aan het water.

Snel varen

In Fryslân zijn er aangewezen gebieden waar u snel mag varen met uw boot, de zogenoemde snelvaargebieden. Snel varen mag uitsluitend in de daarvoor aangegeven gebieden die met gele tonnen zijn gemarkeerd.

De Friese snelvaargebieden

  • De Snitser Mar / Het Sneekermeer
  • Sleattemer Mar / Het Slotermeer
  • De Hegemer Mar / Het Heegermeer
  • De Fluezen / De Fluessen
  • De Tsjûkemar / Tjeukemeer

Op het IJsselmeer en de Waddenzee is snel varen overdag vanaf 250 meter uit de kust het hele jaar toegestaan. Dit geldt niet binnen de betonde vaargeulen en in gebieden met aanvullende markering.

Klik hier voor meer informatie over snel varen in Fryslân.

Varen doe je samen

Net als verkeersregels op de weg, zijn er ook regels op het water. Kijk voor meer informatie over de regels op het water en veilig varen op www.varendoejesamen.nl.

Brugbedieningstijden

Bekijk de actuele informatie over de openingstijden voor bruggen en sluizen.

Visie Waterrecreatie

‘Fryslân is een gastvrije provincie voor alle waterrecreanten. We maken ons ‘blauwe goud’ bevaarbaar, zichtbaar en beleefbaar voor Friezen en toeristen die op, aan of in het water zijn vrije tijd doorbrengt of een sport beoefent.’

Dit is onze ambitie op het gebied van waterrecreatie. Het is vastgelegd in de Visie Waterrecreatie. Provinciale Staten stelden deze in februari 2019 vast.

De volgende stap is de uitvoering. Wat gaan we nu daadwerkelijk doen? Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028, beschikbaar als download via www.fryslan.frl/gastvrij (pagina 17 tot en met 20). Gedeputeerde Staten stelden dit document in juni 2020 vast.

Pagina opties