Warmte

Onderdeel van de energietransitie is de warmtetransitie. In 2050 moeten we in heel Nederland van het aardgas af. Dit betekent dat de warmtevoorziening op een andere manier moet worden georganiseerd. Zo ook in Fryslân. Het Rijk verwacht een regierol op lokaal niveau. De provincie Fryslân probeert gemeenten hierbij zo goed als mogelijk te faciliteren. Daarbij gaat het om kennis, maar ook schaalvoordelen. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als er andere voorbeelden in de provincie of in het land zijn waar gemeenten gebruik van kunnen maken?

Naast het faciliteren en ondersteunen van gemeenten daar waar mogelijk, jagen we als provincie ook nieuwe innovatieve oplossingen aan die mogelijk een bijdrage kunnen leveren in de warmtetransitie.

  • Warmteplatform Noord Nederland (WpN2)
  • Warmteanalyse Fryslân
  • Energiepotentie oppervlaktewater Fryslân

Warmteplatform Noord Nederland (WpN2)

Samen met Drenthe en Groningen hebben wij hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Warmte speelt daarin een belangrijke rol. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de belangstelling voor warmte in het noorden toeneemt, maar nog niet zo groot is dat het gewenste ambitieniveau bereikt kan worden. Bovendien kent Noord Nederland een andere stedelijke dynamiek en bouwdichtheid, wat de nodige organisatorische en financiële hindernissen met zich mee brengt. Wij willen de bekendheid met het thema warmte vergroten en de aanwezige drempels verlagen. Daarom is het Warmteplatform Noord Nederland (WpN2) opgericht: om onze krachten te bundelen en initiatieven te ondersteunen.

Het WpN2 komt driemaal per jaar bij elkaar. Het doel is het uitwisselen van kennis en creëren van schaalvoordelen, met als focus de Transitie Visie Warmte die gemeenten eind 2021 moeten hebben.

Warmteanalyse Fryslân

In 2050 moet de gebouwde omgeving van het aardgas af zijn. In de Friese Energiestrategie hebben wij samen met de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân afgesproken om op wijk- en buurtniveau een analyse te doen naar de warmteopties als alternatief voor het aardgas. De provincie heeft hierin het initiatief genomen als overkoepelende partij. Dit is de eerste stap voor gemeenten om te komen tot een Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar moet zijn. Het Rijk geeft aan dat de regierol om te komen tot een Transitievisie Warmte ligt bij de gemeenten. In de Transitievisie Warmte wordt opgenomen welke wijk/buurt wanneer aan de beurt is. Voor de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn, is daarbij ook de potentiële alternatieve energie infrastructuur (of –ren) bekend.  De warmteanalyse als eerste stap is inmiddels klaar, deze kunt u hier downloaden.

Energiepotentie oppervlaktewater Fryslân

Wat zijn de mogelijkheden voor het opwekken van energie uit oppervlaktewater? Samen met anderen hebben wij dit laten onderzoeken. De resultaten zijn inmiddels bekend. Bekijk de resultaten en de flyer.

Meer informatie?

Op de hoogte blijven van de warmte-activiteiten van de provincie Fryslân?

Abonneer u dan op de nieuwsbrief van het programma Energietransitie of volg op Twitter @EnergieFrl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. Wij helpen u graag!

Pagina opties