Voorwaarden

Subsidie aanvragen is niet ingewikkeld. Er zijn wel een aantal spelregels.

  1. Het is belangrijk dat uw idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw regio.
  2. Er moet draagvlak zijn voor het project. Het is daarom van belang dat projecten gezamenlijk ingediend en uitgevoerd worden.
  3. De hoogte van de subsidieaanvraag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en bedraagt nooit meer dan € 3.000 voor nieuwe evenementen, € 10.000 voor kleine maatschappelijke initiatieven en € 35.000 voor grote maatschappelijke initiatieven. 
  4. Om aan het idee subsidie toe te kennen is een complete aanvraag nodig. Bij het aanvraagformulier hoort een projectplan, een kostenbegroting, dekkingsplan en indien van toepassing een inschrijving bij Kamer van Koophandel. Als u als aanvragende partij gemachtigd bent voegt u een volmacht toe.
  5. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
  6. Het idee moet haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen een jaar nadat u formeel bericht hebt gekregen over het ontvangen van subsidie voor voor kleine maatschappelijke initiatieven en binnen 24 maanden na formele berichtgeving voor grote maatschappelijke initiatieven.
  7. U draagt zelf, samen met andere betrokkenen, bij aan de uitvoering van het idee.
  8. Na uitvoering van het project plaatst u een verslag (max. 1000 tekens) en een foto op het overzicht 'projecten in beeld'.

Pagina opties