Verkoop natuurgronden

Met ingang van 2016 worden gronden die binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen, verkocht aan de meest gerede natuurbeheerder. Hierbij voeren we het beleid uit dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld op 25 maart 2014.

De verwachting is dat we medio 2016 starten met de verkopen. Hiervoor starten we aparte procedures op, die we nog nader zullen publiceren op deze website.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de verkoop van natuurgronden? Stuur een mail naar vastgoed@fryslan.frl of neem contact op met de afdeling Vastgoed, telefoonnummer (058) 292 5909.

Pagina opties