Verkoop gronden

De provincie Fryslân heeft diverse gronden die we als overtollig hebben aangemerkt. Dat betekent dat deze gronden niet meer nodig zijn voor bijvoorbeeld Kavelruil of een landinrichtingsproject. Wanneer er ook geen andere provinciale ambities zijn voor deze gronden, dan kiezen we voor verkoop.

In eerste instantie geven we andere overheidsinstanties de mogelijkheid een bod te doen op onze gronden. Wanneer deze partijen geen belangstelling hebben, verkopen we de gronden openbaar. Onze provinciale makelaars verzorgen het verkooptraject. Om u op de hoogte te stellen welke grond te koop is, publiceren we de gronden op deze website. Ook komt er een publicatie in vak- en dagbladen.

Wanneer blijkt dat er meerdere geïnteresseerde partijen voor de gronden zijn, verkopen we de gronden via een openbare inschrijving. Bij deze inschrijving kunt u afhankelijk van de grond een voorwaardelijk of onvoorwaardelijk bod uitbrengen. Wanneer blijkt dat er een beperkt aantal gegadigden is, kunnen we ervoor kiezen om de gronden onderhands te verkopen.

Een onafhankelijk taxateur kent aan het perceel een waarde toe, welke als richtlijn dient voor de inschrijving en/of onderhandelingen. Indien er een mogelijke bouwkavel wordt aangeboden, staat deze bij gebouwen vermeld.

De taxatie vindt plaats in de huidige staat en met de geldende bestemming. Het bestemmingsplan is te raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indien u de bestemming wenst te wijzigen, adviseren wij u eerst contact op te nemen met de betreffende gemeente om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. De gemeente kan u verwijzen naar publicaties van het geldende bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning.

Zodra er gronden beschikbaar komen, worden deze op de website geplaatst.

Binnenkort: percelen grond aan de Schoterlandseweg te Oudeschoot

  • kadastraal bekend gemeente Knijpe sectie E nummers 578, 651, 1557, 2003 en 2775, totaal groot 12.21.15 ha.
  • Agrarische Makelaardij Van der Zee
    Prins Bernhardweg 41
    8453 XC  ORANJEWOUD
    Tel. 0513 – 636 025
    E-mail: info@jvanderzee.nl  

Pagina opties