Verkoop gebouwen en grond

De provincie Fryslân verkoopt geregeld gebouwen en gronden, die we niet meer nodig hebben voor het realiseren van onze beleidsdoelen. Daarbij kunt u denken aan aangekochte gebouwen voor de realisatie van provinciale wegenprojecten of verworven gronden voor het realiseren van nieuwe natuurgebieden. Ook kan het gaan om overgebleven gronden, die geschikt zijn voor landbouwkundig gebruik. Verkoop van gebouwen en gronden vindt plaats via onze provinciale makelaars.

Heeft u vragen?

Wanneer u geïnteresseerd bent in één van de gebouwen of gronden kunt u contact opnemen met onze provinciale makelaars. Informatiebrochures, bezichtigingen en onderhandelingen worden door onze makelaars verzorgd.​​

Voor algemene informatie over de verkoop van gebouwen of gronden kunt u een mail sturen naar vastgoed@fryslan.frl of bel 058 - 292 50 93 of 058 - 292 50 81.

Verkoop gebouwen

Meer informatie over de verkoop van diverse gebouwen in eigendom van de provincie

Naar Verkoop gebouwen

Vastgoed

Meer informatie over Vastgoed

Naar Vastgoed

Verkoop gronden

Meer informatie over de verkoop van diverse gronden in eigendom van de provincie

Naar Verkoop gronden

Verkoop natuurgronden

Meer informatie over Verkoop natuurgronden

Naar de pagina over Verkoop natuurgronden

Pagina opties