Over het ROF

Verkeersveiligheid valt in Fryslân onder de verantwoordelijkheid van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). De missie van het ROF is: het bevorderen van de verkeersveiligheid in Fryslân.

Wat zijn we

Het ROF is een onafhankelijk overlegplatform van organisaties die zich in Fryslân inzetten voor het verhogen van de verkeersveiligheid.

Wat doen we

Kort en bondig is de missie van het ROF: het bevorderen van de verkeersveiligheid. Dit doen we door:

  • campagnes;
  • activiteiten op het gebied van verkeerseducatie;
  • verkeersveiligheidsprojecten.

Fryslân is koploper in het actief en innovatief verbeteren van de verkeersveiligheid. Hiervoor is de Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025 vastgesteld. Deze voeren we uit in drie perioden van vijf jaar.

Manifest

Om een fundament te leggen onder de gezamenlijke uitvoering van het Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025 is het Manifest Verkeersveiligheid 2011-2025 ondertekend door o.a. de provincie en alle gemeenten en de verkeersveiligheidpartners.

Contact

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân 
Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 
Telefoon: 058 - 292 53 54 
Email: rof@fryslan.frl

Sipke van der Meulen,
secretaris ROF, Bestuur & Verkeersveiligheidsorganisaties
s.i.vandermeulen@fryslan.frl 058 - 292 54 67

Corrie Kuperus,
secretariaat ROF, Financiën & Campagnes
c.kuperus@fryslan.frl 058 - 292 53 54

Evelien Karrenbelt,
Friese gemeenten & Projecten
e.karrenbelt@fryslan.frl 058 - 292 89 74

Margot Blaauw
Noordelijke Proeftuin Verkeersveiligheid & Ouderen en mobiliteit
m.j.blaauw@fryslan.frl 058 - 292 55 11

Ingrid Sobel
Communicatie
i.sobel@fryslan.frl 06 - 46 36 50 47

Eit Gaastra
Monitoring
e.gaastra@fryslan.frl 058 - 292 51 96

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.