Verkeer en Vervoer

Vastgesteld uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer

Meer informatie over het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer.

Link

Wegen en vaarwegen

Meer informatie over (vaar)wegenprojecten

Naar de pagina over wegen

Openbaar vervoer (OV)

Meer informatie over Openbaar vervoer (OV)

Naar de pagina over Openbaar vervoer (OV)

Waar werkt de provincie?

Weten waar de provincie aan de weg werkt? Bekijk alle projecten op de kaart

Naar de projectenkaart

Gladheidsbestrijding

Informatie over Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Scheepvaart

Meer informatie voor de scheepvaart

Naar de pagina over wegen

Actueel

Bekijk het laatste wegennieuws en stremmingen

Link naar actueel

Verkeersveiligheid

Meer informatie over Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF)

Naar de pagina over Verkeersveiligheid

Grip op Grond

Meer informatie over Grip op Grond

Naar de pagina over Grip op Grond

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.