Veenweidevisie

Het Friese veenweidegebied kenmerkt zich door een open landschap en laaggelegen weilanden met een veenbodem. Het gebied bestaat grotendeels uit grasland voor de (melk)veehouderij. In het gebied liggen ook belangrijke natuurwaarden. Het bijzondere karakter van dit gebied staat onder druk. Door onder meer verlaging van het waterpeil oxideert het veen. Hierdoor verdwijnt het veen langzaam en daalt de bodem.

Om dit unieke gebied te behouden en ruimte te bieden voor toekomstige ontwikkelingen werken overheden, landbouworganisaties en belangenorganisaties voor natuur en milieu, recreatie nauw samen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw uitvoeringsprogramma, voor de periode 2020-2030.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen, via 058 - 292 59 25.

Wilt u op de hoogte blijven van de uitvoering van de veenweidevisie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief 

Kansrijke gebieden

Meer informatie over kansrijke gebieden

Link

Veenweideopgaven

Meer informatie over Veenweideopgaven

link

Veenweideprogramma, proces en organisatie

meer informatie over Veenweideprogramma, proces en organisatie

Link

Innovaties en proefprojecten

Meer informatie over innovaties en proefprojecten

link

Pagina opties