Vastgoed

De provincie Fryslân heeft veel grond, water en gebouwen in eigendom, zoals: wegen, bermen, oeverstroken, vaarwegen, meren, dienstwoningen of boerderijen. Een deel daarvan wordt gebruikt, verhuurd, verpacht of als we het niet meer nodig hebben voor onze doelen verkocht. Lees meer over deze onderwerpen op de betreffende pagina:

Te koop

Op deze pagina vindt u een overzicht van landbouwgrond, gebouwen en natuurgrond dat te koop staat

link

Kavelruil

Meer informatie over kavelruil en de subsidieregeling hiervoor.

link

Pacht & Verhuur

Meer informatie over pacht en verhuur van gronden en gebouwen

link

Gebruik provinciale grond en/of water

Informatie over mogelijkheden tot het kopen of huren van provinciale grond

link

Pagina opties