Vastgoed

Het team Vastgoed van de afdeling Provinciale Waterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de vastgoedportefeuille van onze provincie. Jaarlijks verpachten en verhuren we gronden en gebouwen die behoren tot ons vaste bezit. Ook verkopen we geregeld gronden en gebouwen die we niet meer nodig hebben voor het realiseren van onze beleidsdoelen.

Naast verpachten, verhuren en verkopen is de provincie ook actief in het verwerven van vastgoed om nieuwe beleidsdoelen te realiseren. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de aankoop van gronden voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Natuur is er voor iedereen. De provincie heeft als taak om nieuw ingerichte natuurgebieden te verkopen aan particulieren en bedrijven die het beheer verzorgen. Ook agrariërs hebben een belangrijk aandeel in het beheren van natuur. De provincie Fryslân stimuleert via 'Kavelruil foar Fryslân' dat de agrarische gronden goed verkaveld blijven.

Onze thema's

Nieuwe natuur (Natura 2000)​
Kavelruil foar Fryslân
Verkoop gebouwen & grond
Verhuur en verpachting
Verkoop natuurgronden
Gebruik provinciale grond en/of water

Over ons

Het team Vastgoed formuleert visie en beleid voor onze uitgebreide vastgoedportefeuille. Deze portefeuille bestaat onder andere uit het provinciehuis, de provinciale sluis- en brugwachterswoningen, aangekochte boerderijen, projectkantoren en busstations. Daarnaast is de provincie Fryslân eigenaar van de Friese meren en hebben we een omvangrijke grondportefeuille voor diverse doeleinden. Naast beheer en onderhoud zorgen wij ook voor de aan- en verkoop en de ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en (natuur)gronden.

Wij zijn wij?

De afdeling Vastgoed bestaat uit de volgende onderdelen:

  • cluster Aan- en verkopen
  • cluster Beheer

Het cluster Aan- en verkopen bestaat uit zo’n 25 medewerkers, die werkzaam zijn op het gebied van grondstrategie en onteigening, aan- en verkopen, taxatie, juridische vastgoedzaken en agrarische landbouwstructuur.

Het cluster Beheer telt zo’n 10 medewerkers, die zich bezighouden met verpachting, verhuur en beheer van gebouwen en gronden uit onze vastgoedportefeuille.

Pagina opties