Vastgesteld uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer

Op dinsdag 30 oktober hebben de Gedeputeerde Staten het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2019 vastgesteld.

Het Uitvoeringsprogramma bestaat uit twee delen: de beleidsagenda en de programmering. Daarnaast wordt de uitvoering via de projectenkaart gepresenteerd.

Deel 1, de beleidsagenda, schetst de ontwikkelingen op verkeer- en vervoer-gebied en geeft aan hoe we in 2018/2019 uitvoering gaan geven aan het verkeer-en vervoerbeleid.

Deel 2, de programmering, geeft een overzicht van de financiële programmering van projecten. De begrotingsindeling is aangehouden. Er wordt aangegeven aan welke projecten de komende jaren gewerkt wordt, met daarbij een korte uitleg over de betreffende financiering.

Benieuwd naar de ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer in Fryslân? Bekijk dan de Monitor Ferkear en Ferfier 2018. Deze monitoringsrapportage toont de belangrijkste ontwikkelingen over de weg én over het water.

Pagina opties