Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân

Maatschappelijke sector ‘troch de tiid’ met regeling

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Deze organisaties spelen een cruciale rol voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen, wijken en steden in Fryslân. Dankzij de versoepelingen kunnen zij weer activiteiten organiseren. Hierbij moet wel worden voldaan aan de corona richtlijnen. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen of extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel. Provincie Fryslân opent daarom in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling, waarbij maximaal € 1.500,- subsidie kan worden aangevraagd om de extra kosten te dekken.

Hoofdlijnen van de regeling

  • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Fryslân met als rechtsvorm vereniging of stichting.
  • De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.
  • Kosten zijn subsidiabel vanaf 6 mei 2020.
  • Een aanvraag kan digitaal worden ingediend in de periode van 7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober 2020 23:59 uur.
  • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
  • Voor deze regeling geldt: vol is vol.

De volledige tekst van de regeling, officieel geheten ‘Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân’ leest u via deze link.

De subsidieregeling is ook gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Subsidie aanvragen

De subsidieregeling opent op maandag 7 september, 09:00 uur. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Meer informatie

De regeling wordt uitgevoerd door Streekwurk. De projectadviseurs bij de 5 Streekwurk kantoren helpen u graag verder. Klik hier voor de adressen van de projectbureaus.

Pagina opties