Stikstof

  • Fryslân inventariseert animo voor opkoopregeling stikstof

    Fryslân inventariseert de animo in de provincie voor de gerichte opkoopregeling van het Rijk. De regeling biedt veehouders gevestigd nabij Natura-2000 gebieden een extra mogelijkheid om te stoppen met hun veehouderij. Aankoop is op basis van vrijwilligheid. Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen is dat de veehouder niet ergens anders opnieuw mag beginnen. De provincie vraagt veehouders die belangstelling hebben hun interesse kenbaar te maken bij de provincie.

  • Stikstofevenwicht: balans tussen natuur en ontwikkeling

    De provincie Fryslân zet in op stikstofevenwicht. Een balans tussen herstel van de Friese natuur en structurele verlaging van stikstofneerslag, maar ook het mogelijk maken van nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten. Het stikstofvraagstuk dwingt ons om na te denken over de toekomst van de Friese natuur, het landschap en de landbouw. Gedeputeerde Staten leggen Provinciale Staten via een startnotitie een aantal beleidskeuzes voor, om vervolgens verder uit te werken in een uitvoeringsprogramma.

Pagina opties