Snelvaren

In Fryslân mag je overdag snelvaren op de Snitser Mar, de Sleattemer Mar, De Fluezen, de Hegemer Mar en het Tsjûkemar in de periode 30 april t/m 30 september. Gele boeien markeren de snelvaarzones. Hier mag sneller dan 20 kilometer per uur worden gevaren.

Gele boeien

Wij vragen snelvaarders de regels in acht te nemen en rekening te houden met mede watersporters. De provincie zal samen met de politie regelmatig controles uitvoeren. Watersporters die zich niet aan de regels houden kunnen een boete verwachten. De snelvaargebieden en de regels hierover zijn terug te vinden in onderstaande folders.

Proef snelvaren Burgumer Mar

Van 15 juni tot en met 15 september 2019 is snelvaren ook toegestaan op de Burgumer Mar. Daar mag het tussen 9:00 en 18:00 uur, eveneens tussen de gele boeien. Waterscooters en jetski’s zijn niet toegestaan.

Via onderstaande knop kunt u een melding indienen over snelvaren op het Burgumer Mar.

Melding snelvaren

Het snelvaargebied op de Burgumer Mar is een pilot van twee jaar. Het eerste jaar ligt het snelvaargebied in het zuidwestelijke deel van de Burgumer Mar, in 2020 zal dit in het zuidoostelijke deel zijn. Initiatiefnemers willen met het snelvaren funsporten als wakeboarden en waterskiën een impuls geven.  

Er is gekozen voor een pilot van twee jaar in beide gebieden om goed te kunnen beoordelen wat het effect van snelvaren is. Tijdens de proef worden de effecten op de omgeving en natuur scherp in de gaten gehouden. Daarnaast let de provincie op geluid, waterkwaliteit en de veiligheid. Provincie Fryslân neemt de resultaten mee in de herziening van het snelvaren beleid voor heel Fryslân. Voor de Burgumer Mar wordt dan ook duidelijk of het vanaf 2021 al dan niet toegestaan wordt.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.