Snel varen in Fryslân

In Fryslân zijn er aangewezen gebieden waar u snel mag varen met uw boot, de zogenoemde snelvaargebieden. Snel varen mag uitsluitend in de daarvoor aangegeven gebieden die met gele tonnen zijn gemarkeerd. Daarbuiten is snel varen op de Friese meren niet toegestaan en dient u zich te houden aan de daar geldende regels. Binnen de snelvaargebieden mag u varen met een vaartuig, welke een maximale waterverplaatsing van 1,5 m3 heeft. In de aangegeven gebieden mag u alleen overdag in de periode van 30 april t/m 30 september snel varen. In deze periode is zwemmen verboden in dit gebied.

De Friese (binnendijkse) snelvaargebieden

  • De Snitser Mar / Het Sneekermeer
  • Sleattemer Mar / Het Slotermeer
  • De Hegemer Mar / Het Heegermeer
  • De Fluezen / De Fluessen
  • De Tsjûkemar / Tjeukemeer

Op het IJsselmeer en de Waddenzee is snel varen overdag vanaf 250 meter uit de kust het hele jaar toegestaan. Dit geldt niet binnen de betonde vaargeulen en in gebieden met aanvullende markering.

Andere snelle watersporten

Er zijn in Fryslân ook speciaal aangewezen gebieden waar u mag waterskiën, kitesurfen of met waterscooters en jetski’s mag varen. Zo zijn er gebieden waar u bijvoorbeeld wel met een speedboot mag varen maar niet met een waterscooter.

Met waterscooters en jetski’s mag u uitsluitend snel varen van 30 april t/m 30 september op het daarvoor aangewezen gebied op de Hegemer Mar. 

Proef snelvaren Burgumer Mar stilgelegd

In juni 2019 heeft de provincie een deel van de Burgumer Mar aangewezen als snelvaargebied om een proef te kunnen doen. De opzet was om gedurende twee jaar het snel varen toe te staan om te onderzoeken wat het effect is op de omgeving en de natuur. In augustus 2019 is de proef op last van de rechter stil gelegd en zijn de gele boeien die het gebied markeren uit het water gehaald. Er is nog niet bekend of de proef in 2020 wel door kan gaan.

Regels

Ook op het water gelden er verkeersregels. De belangrijkste regels vind u in de brochure ‘Een veilige snelle vaart’ of 'Handle je PK's'. Of kijk voor meer informatie over veilig varen op www.varendoejesamen.nl.

Klik hier voor meer informatie over waterrecreatie in Fryslân.

Klik hier voor meer informatie over de openingstijden van bruggen en sluizen.

Pagina opties