Snel internet op het Friese platteland

Overeenkomst snel internet Kabelnoord en provincie

Vandaag ondertekenden Kabelnoord, provincie Fryslân, BNG Bank en ABN AMRO leningsovereenkomsten voor snel internet in de buitengebieden van Fryslân. Kabelnoord ontvangt een marktconforme achtergestelde lening van € 35 miljoen van de provincie Fryslân en € 57 miljoen van de banken. Hiermee gaat Kabelnoord glasvezel aanleggen in de gebieden in Fryslân waar nu nog geen snelle internetverbinding is.

Het ondertekenen van een leningsovereenkomst, was de laatste stap voor het verstrekken van een lening aan Kabelnoord. Kabelnoord heeft vanaf nu een half jaar de tijd om te starten met de aanleg van glasvezel. Binnen drie jaar moet minimaal 90% van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. Het gaat in totaal om ongeveer 20.000 potentiële aansluitingen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “De lêste tiid hawwe wy yn ‘e mande mei de oanbelangjende partijen in tige yntinsyf en sekuer trajekt trochrûn om hjir no mei-inoar stean te kinnen. In grut komplimint oan elk dy’t dêr foar yn ’t spier west hat. It is in grutte stap nei fluch ynternet foar de bûtengebieten yn Fryslân. Dat makket de wei frij foar Kabelnoord om de skeppe yn ‘e grûn te setten. Wy hawwe der betrouwen yn dat Kabelnoord de oanlis goed en neffens planning útfiere sil.”

Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord: “We starten in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De inwoners van het buitengebied daar, kunnen in april bericht van ons verwachten. De aannemer start nog voor de bouwvak met de werkzaamheden.”

Onrendabele aansluitingen

Binnenkort wordt duidelijk welke adressen Kabelnoord aanmerkt als onrendabel. Voor deze duurste aansluitingen, komt een aparte aanpak. Provinciale Staten hebben begin 2017 € 5 miljoen gereserveerd voor de aanleg van glasvezel naar deze adressen. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de renteopbrengsten van de lening die de provincie aan Kabelnoord verstrekt.

Grijze gebieden

Naast de marktconforme achtergestelde lening voor het aanleggen van glasvezel in de ‘witte’ gebieden, is er ook een initiatief voor de ‘grijze’ gebieden. Grijze gebieden hebben één aanbieder van snel internet, vaak via een coaxkabel. Het aansluiten van deze adressen op glasvezel is voor marktpartijen vaak niet rendabel. Provinciale Staten hebben voor de aanleg van glasvezel naar deze gebieden € 12 miljoen gereserveerd. De Fryske Mienskip op Glas (DFMG) heeft hiervoor een plan gemaakt. Ze willen bij de aanleg van glasvezel door Kabelnoord meeliften. Om dit plan verder uit te werken, ontvangen zij € 200.000 subsidie van de provincie.

Nota van inlichtingen

Marktpartijen konden de provincie tot 31 mei 2017 om inlichtingen verzoeken over de inhoudelijke en procedurele aspecten van de tenderprocedure. De ingediende vragen zijn geanonimiseerd en schriftelijk beantwoord in de Nota van inlichtingen.

De informatie uit de Nota van inlichtingen heeft voorrang boven alle eerder verstrekte informatie. Een aanvrager kan zich na het verschijnen van de Nota van inlichtingen daarom niet meer beroepen op eerder verstrekte, andersluidende, informatie.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de tenderprocedure de subsidieregeling Breedband.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.