Snel internet op het Friese platteland

Snel internet is van belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid van het platteland. De provincie Fryslân heeft daarom in 2016 een tender uitgezet voor de aanleg van snel internet (minimaal 100 mb/s up- en downloadsnelheid) voor de buitengebieden in de provincie. Deze tender is gewonnen door Kabelnoord. Kabelnoord ontvangt een marktconforme achtergestelde lening van €35 miljoen van de provincie Fryslân en €57 miljoen van de banken. Inmiddels is Kabelnoord van start gegaan in diverse gemeenten met het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden in Fryslân waar nu nog geen snelle internetverbinding is (geen COAX- of glasvezelkabel). Voor informatie over de planning van de aanleg van glasvezel in deze gemeenten kunt u terecht op de site van Kabelnoord

In de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, (een deel van) Weststellingwerf en (een deel van) De Waadhoeke zal Glasvezel Buitenaf in het buitengebied aan de slag. Samen met De Fryske Mienskip op Glês heeft Glasvezel Buitenaf een vraagbundelingscampagne gedaan in die gemeenten. Er zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen voor het buitengebied. De Fryske Mienskip op Glês wil glasvezel aanleggen in de kernen van De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Ooststellingwerf en De Waadhoeke. Er zijn niet voldoende aanmeldingen gekomen in alle kernen. Informatie over de aanleg van glasvezel in deze gemeenten is te vinden op de website van Glasvezel Buitenaf en de Facebookpagina van De Fryske Mienskip op Glês.

Voor deze duurste aansluitingen in het buitengebied, de onrendabele top, komt een aparte aanpak. Provinciale Staten hebben begin 2017 €5 miljoen gereserveerd voor de aanleg van glasvezel naar deze adressen.

De provincie heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van snel internet op scholen. Op basis van de resultaten moet een plan van aanpak worden geschreven om te stimuleren dat ook scholen gebruik kunnen maken van een snelle internetverbindingen. De onderzoeken naar de stand van zaken van snel internet op bedrijventerreinen en de Waddeneilanden zijn inmiddels afgerond. Met de uitkomsten van de onderzoeken gaan de gemeenten verder.

Contact

Voor overige vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum van de provincie Fryslân via 058 - 292 5925. Wij helpen u graag!

Pagina opties