Snel internet op het Friese platteland

Snel internet is van belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid van het platteland. De provincie Fryslân heeft daarom in 2016 een tender uitgezet voor de aanleg van snel internet (minimaal 100 mb/s up- en downloadsnelheid) voor de buitengebieden in de provincie. Deze tender is gewonnen door Kabelnoord. Kabelnoord ontvangt een marktconforme achtergestelde lening van € 35 miljoen van de provincie Fryslân en € 57 miljoen van de banken.

De vraagbundeling is geslaagd in de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Smallingerland, De Waadhoeke, Harlingen, Leeuwarden, Noordeast-Fryslân. Inmiddels is Kabelnoord van start gegaan in diverse gemeenten met het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden in Fryslân waar nu nog geen snelle internetverbinding is (geen COAX- of glasvezelkabel). Voor informatie over de planning van de aanleg van glasvezel in deze gemeenten kunt u terecht op de site van Kabelnoord: www.glasvezelvankabelnoord.nl

In de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, (een deel van) Weststellingwerf en (een deel van) De Waadhoeke zal Glasvezel Buitenaf in het buitengebied aan de slag. Samen met De Fryske Mienskip op Glês heeft Glasvezel Buitenaf een vraagbundelingscampagne gedaan in die gemeenten. Er zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen voor het buitengebied. De Fryske Mienskip op Glês wil glasvezel aanleggen in de kernen van De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Ooststellingwerf en De Waadhoeke. Tot nog toe is in de (meeste) kernen van de Fryske Marren hiervoor het minimum percentage van 35% gehaald. Informatie over de aanleg van glasvezel door Glasvezel Buitenaf en De Fryske Mienskip op Glês is te vinden op de website van Glasvezel Buitenaf en de Facebookpagina.

Voor deze duurste aansluitingen in het buitengebied, de onrendabele top, komt een aparte aanpak. Provinciale Staten hebben begin 2017 € 5 miljoen gereserveerd voor de aanleg van glasvezel naar deze adressen. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de renteopbrengsten van de lening die de provincie aan Kabelnoord verstrekt.

Daarnaast doet de provincie nog onderzoek naar snel internet op scholen. De onderzoeken naar de stand van zaken van snel internet op bedrijventerreinen en de Waddeneilanden zijn inmiddels afgerond. Met de uitkomsten van de onderzoeken gaan de gemeenten verder.

Contact

Voor overige vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. Wij helpen u graag!

Pagina opties