Ruimtelijke plannen

Verordening Romte Fryslân 2014

De Verordening Romte Fryslân 2014 is opgesteld om er voor te zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In de verordening staan regels over de thema’s bundeling, ruimtelijke kwaliteit, wonen, werken, recreatie en toerisme, landbouw, natuur, kustverdediging en duurzame energie.

De regels in de verordening zijn een verdere uitwerking van het Streekplan Fryslân 2007 en bevatten de provinciale kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De Verordening Romte is op 25 juni 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.  

Op 18 februari 2015 is de 1e partiële herziening van de verordening (Romte foar Sinne), met hierin het ruimtelijk beleid voor opstellingen voor zonne-energie, vastgesteld. Het beleid Romte foar Sinne en overige stukken over Sinnestroom kunt u vinden op Beleidsthema's/Duurzame Energie & Milieu/Zonne-energie. Begin februari 2018 is de verordening voor het laatst op een aantal punten gewijzigd.

Geconsolideerde versie

Alle wijzigingen zijn voor de leesbaarheid opgenomen in een nieuwe geconsolideerde versie van de verordening. De Verordening Romte 2014 – geconsolideerde versie 2018 is onder aan deze pagina te downloaden.

Via deze link komt u bij de verordening op www.Ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de bij de verordening behorende kaarten bekijken.

Pagina opties