Reidmarroute

De aanleg van de Reidmarroute startte in de zomer van 2018. Aannemer de Waard voert de werkzaamheden uit. De Reidmarroute is een samenwerking tussen de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân.


Foto: Ineke van Ginneke

De route

De Reidmarroute is een voormalige kanoroute vanuit Bolsward over de Blauhûsterpuollen naar Oudega. De route komt onder andere langs de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar te liggen.

Voor de aanleg van de route is het nodig om dammen te verwijderen en bruggen te verhogen of te vervangen. Op een aantal plekken maken we van duikers (buizen waar water doorheen stroomt) onderdoorgangen met een doorvaarthoogte van 1,50 meter. Daarnaast gaan we op een aantal plaatsen baggeren, dit betekent dat vaarten meer breedte en diepte krijgen.


Klik hier voor een grotere versie

Electric-only

Een groot deel van de Reidmarroute is straks bedoeld voor elektrisch of hybride aangedreven sloepen en kan ook gebruikt worden door SUPpers (Stand Up Paddle) en kanoërs. Met een elektrische boot ‘horen’ recreanten de rust en ruimte van de Friese Meren. Elektrische vaartuigen zijn niet alleen stiller, ze houden het water ook nog eens schoner. Nergens anders in Nederland is de watersport zo groot als in Fryslân. De provincie ziet elektrisch varen daarom als een mooie kans. Met de komst van de Reidmarroute is de provincie weer een electric-only route rijker!

De eerste electric-only route is sinds 2016 in gebruik. De route loopt van Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega en via het Ringwiel en het Sânmar terug naar Heeg. De tweede electric-only route is sinds de zomer van 2017 open. Dit is de Bûtenfjildroute. Deze vaarverbinding loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk en het natuurgebied Bûtenfjild naar de Swemmer bij De Westereen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Reidmarroute? Dan kunt u bellen met het Klanten Contact Centrum van de provincie Fryslân: 058 - 292 59 25. Ook kunt u e-mailen naar reidmarroute@fryslan.frl. Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op Facebook: www.facebook.com/reidmarroute.

Pagina opties