Programma Energietransitie

Via deze pagina blijft u op de hoogte van het programma Energietransitie van de Provincie Fryslân. De medewerkers van dit programma zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzame energie 2019’. In dit Uitvoeringsprogramma staan de ambities uit het Coalitieakkoord en de Beleidsbrief Duurzame energie centraal. Download het Uitvoeringsprogramma en de Beleidsbrief.

Ik heb een vraag over:

Nieuwsbrief programma Energietransitie

  • Wilt u regelmatig informatie over het programma Energietransitie? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Monitor Energietransitie

Geïnteresseerd in cijfers over de energietransitie in Fryslân? Over hoe het gaat, hoe ver we zijn en wat ons nog te doen staat? Check dan de Monitor Energietransitie van de provincie. De monitor is op verzoek van Provinciale Staten gemaakt. Wij blijven werken aan het verder optimaliseren van de monitor.

Energietransitie: in het kort

Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. Onze energievoorraad van olie en gas raakt op. En de energieprijzen gaan op termijn flink stijgen. Daarom moeten wij in actie komen. Provincie Fryslân wil haar bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarmee sluiten wij aan op en dragen bij aan nationale, Europese en wereldwijde afspraken. Wij zetten in op energie besparen, duurzame energie opwekken en als het niet anders kan op het zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen als olie en gas.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. Wij helpen u graag!

Pagina opties