Aanbesteding treinverkeer

Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân.

Vanaf december 2020 gaat een nieuwe concessie in voor de regionale treinen in Fryslân en Groningen.. Op 11 juli 2017 is bekend gemaakt dat de concessie gegund is aan Arriva. De concessie heeft een looptijd van 15 jaar. Dat betekent dat Arriva onderstaande lijnen in ieder geval tot 2035 blijft rijden.

Gedeputeerde Staten van Fryslân en Groningen hebben een programma van eisen opgesteld. Hierin staat waar het treinverkeer vanaf december 2020 aan moet voldoen. Het bestek met daarin de eisen en voorkeuren voor het treinvervoer is op 1 februari 2017 gepubliceerd.

Vragen hierover kunt u richten aan Mevr. A. van Unen, aanbestedingov@fryslan.frl of  058 - 292 51 86.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.