Aanbesteding busvervoer Fryslân

Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân.

Vanaf december 2022 gaat een nieuwe concessie in voor het openbaar busvervoer op het vaste land van Fryslân en de Friese Waddeneilanden. De provincie Fryslân verstrekt de vergunning aan een vervoerder voor de periode van 2022 tot 2032.

Om deze vergunning te verlenen, heeft  provincie de voorlopige eisen opgesteld. Iedereen die dat wil, kan zijn reactie tot en met 17 maart 2020 indienen. Voorjaar 2021 moet duidelijk zijn welk bedrijf het openbaar vervoer in Fryslân oppakt. 

Bedankt voor uw reactie

Van 4 februari tot en met 17 maart was er de gelegenheid om te reageren op het Ontwerp Programma van Eisen aanbesteding busvervoer Fryslân. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. De komende periode worden alle reacties verwerkt en beantwoord. Dit verwerken wij in een Reactienota die openbaar wordt gepubliceerd. Nadat alle reacties zijn beoordeeld en afgewogen, stellen wij het definitieve Programma van Eisen vast. Indieners van reacties zullen wij informeren over publicatie van de Reactienota en het definitieve Programma van Eisen.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw reactie op het Ontwerp Programma van Eisen.

Pagina opties