Komt u voor subsidie in aanmerking?

Op de kaart kunt u controleren of u vanaf 2021 in aanmerking komt voor natuurbeheersubsidie. Op deze kaart worden de subsidiabele natuurgronden weergegeven.

Indien uw gronden voor subsidie in aanmerking komen willen wij u vragen de volgende stappen te doorlopen:

  1. Aanmelden natuurcollectief
  2. Certificeren voor natuurbeheer
  3. Natuurbeheertype en ambitietype controleren

Aanmelden natuurcollectief

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u aangesloten te zijn bij een natuurcollectief. Dit is een samenwerkingsverband van particuliere natuurbeheerders. Het natuurcollectief:

  • is voor de provincie het aanspraakpunt in natuurbeheer;
  • dient voor al haar leden een aanvraag in voor beheersubsidie;
  • ontvangt de beschikking van die aanvraag en de beheergelden;
  • betaalt de ontvangen subsidies uit aan haar leden;
  • monitort de natuurkwaliteit.

In Fryslân zijn er drie collectieven bij wie u zich aan kunt sluiten. Dat zijn:

Op de websites van deze natuurcollectieven vindt u meer informatie over het collectief en hoe u zich aan kunt sluiten.

Certificeren voor natuurbeheer

Voorwaarde om voor natuurbeheersubsidie in aanmerking te komen is dat u gecertificeerd bent om het natuurbeheer op uw gronden uit te voeren. Met de certificering borgt de provincie de kwaliteit van het natuurbeheer. Er zijn twee manieren waarop u zich kunt certificeren:

  • U sluit zich aan bij een gecertificeerd natuurcollectief. U hoeft dan zelf geen certificaat aan te vragen. Dit kan bij de Unie van Bosgroepen en Noardlike Fryske Wâlden.
  • U sluit zich aan bij Natuurcollectief Fryslân en zorgt er voor dat u zelf gecertificeerd bent. Het collectief ondersteunt u in de certificering o.a. doordat u gebruik kunt maken van het model kwaliteitshandboek van Part-Ner.

Type natuurbeheer controleren

Wij vragen u te controleren of het Natuurbeheertype en het Ambitietype van uw grond in onze administratie klopt. U kunt ons dit laten weten door de kaart te controleren en het formulier op deze pagina in te vullen. In dit formulier kunt u ook aangeven of u behoefte heeft aan een informatiebijeenkomst, die wij bij voldoende interesse eind maart organiseren.

Formulier invullen

Pagina opties