Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

De hoogte van de subsidie die u mogelijk kunt ontvangen kunt u eenvoudig zelf berekenen door de oppervlakte van uw grond in hectares te vermenigvuldigen met de beheervergoeding die geldt voor het beheertype van uw grond. De bedragen zijn gebaseerd op de kosten voor het nemen van de gangbare beheermaatregelen. Daarnaast kunnen diverse toeslagen tot de mogelijkheden behoren.

De bedragen vindt u in het openstellingsbesluit op pagina 4 t/m 6.

Pagina opties