Hoe werkt de uitbetaling van natuurbeheersubsidie?

De natuurcollectieven doen jaarlijks in de periode tussen 15 november en 31 december een aanvraag voor natuurbeheer subsidie bij de provincie. Deze aanvraag geldt voor het volgende jaar. Einde dit jaar worden dus de aanvragen voor beheerjaar 2021 ingediend. Indien u zich heeft aangesloten bij een natuurcollectief en voldoet aan de voorwaarden, zullen zij dit jaar uw gronden in de aanvraag voor 2021 meenemen. Hiermee heeft u vanaf 2021 recht op subsidie voor het beheer van uw natuurgronden. De subsidie wordt in februari na afloop van het beheerjaar uitbetaald aan het collectief. Het collectief maakt dit vervolgens weer aan u over. In februari 2022 zult u dus voor het eerst via uw collectief subsidie voor het beheer van uw natuurgrond ontvangen.  

De subsidiering vindt plaats op basis van de subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer.

Pagina opties