Meldingsformulieren Wet Bodembescherming

De provincie heeft een formulier vastgesteld om meldingen en aanvragen om een besluit gemakkelijker te kunnen beoordelen. Ook is een formulier vastgesteld voor het melden van de start van een sanering. Deze formulieren kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Formulieren

U gebruikt het verzendformulier Wet Bodembescherming om te melden dat u de bodem wilt saneren en/of voor het aanvragen van een besluit over:

  • de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering;
  • de instemming met een saneringsplan;
  • de instemming met een evaluatieverslag of
  • de instemming met een nazorgplan.

U kunt dit formulier en de toelichting onderaan deze pagina downloaden. Het formulier moet ingevuld en voorzien van een handtekening verstuurd worden naar: Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v. FUMO, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden. Het formulier moet in viervoud ingediend worden.

Uiterlijk twee weken voordat u begint met de sanering moet u de aanvangsdatum van de grondsanering of de grondwatersanering bij Gedeputeerde Staten melden. Hiervoor gebruikt u het Meldingsformulier Uitvoering Bodemsanering. U mag het formulier per email versturen naar bodem@fumo.nl. U kunt het formulier onderaan deze pagina downloaden.

Besluit uniforme saneringen

Voor eenvoudige en gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond worden, geldt een eenvoudiger procedure. Dit is geregeld in het Bus (Besluit uniforme saneringen). Met behulp van een standaard formulier doet u een melding. Vijf weken (in sommige gevallen 5 dagen) na de melding kunt u starten met de sanering.

Meer informatie

Rijksoverheid, meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor BUS saneringen

Pagina opties