Leader

Vanuit het Europese LEADER-programma is in Noordoost en Noardwest Fryslân subsidie beschikbaar voor gebiedsbrede projecten ‘fan ûnderen op’ die bijdragen aan de ontwikkeling van die gebieden. Het gaat hierbij om subsidieaanvragen vanaf € 43.750,-. Het betreft financiële steun vanuit het een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Wanneer aanvragen?

Initiatiefnemers van projecten in Noardwest en Noordoost Fryslân kunnen in 2018 op twee momenten LEADER-subsidie aanvragen. 

  • Openstelling nieuwe regeling wordt verwacht medio april/mei 2019. Binnenkort vindt u op deze website meer informatie.

De projectbureaus van Streekwurk kunnen helpen bij het opzetten van de projectplannen. De projectplannen worden door vertegenwoordigers uit de streek, de ambassadeurs in de Local Action Group (LAG) aangejaagd, mee ontwikkeld en beoordeeld.

Thema's per gebied

Bekijk per gebied de thema’s waaraan projecten moeten bijdragen om mogelijk voor LEADER-subsidie in aanmerking komen. 

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.