Leader Noordoost Fryslân

Tot 2019 zijn er extra financiële mogelijkheden vanuit Europa voor Noordoost Fryslân. Dit ‘Leadergeld’ wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in het gebied.

In Noordoost Fryslân zijn veel dorpen en inwoners al heel actief. Energie coöperaties, nieuwe zorgconcepten, woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid woonomgeving, in Noordoost ‘pakt men de handschoen op’. Veel plaatsen elders in Nederland zijn er jaloers op.

Juist die kracht, uw kracht, is nodig om het platteland in Noordoost Fryslân leefbaar te houden. Nieuwe en innovatieve ideeën gericht op het verbeteren van de leefbaarheid willen we met Europees geld ondersteunen. Vooral voor aanloopkosten bij de start van dergelijke initiatieven, kan door de initiatiefnemers financiële steun worden aangevraagd.

Thema's

De Europese steun wordt ingezet op de volgende zes ‘actielijnen’

 1. Naar nieuwe ontmoetingsplekken 
  Creëren van nieuwe ontmoetingsplekken, bij voorkeur in bestaande panden.
 2. Naar zorg(en) voor elkaar
  Hulp bij organisatie van kleinschalige zorg- en welzijnsvoorzieningen en vormen van burenhulp.
 3. Training burgerinitiatief
  Actieve groepen trainen in burgerinitiatief. Wat kun je zelf doen om je dorp leefbaar te houden?
 4. Naar lerende dorpen
  Optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis in het gebied en van elkaar leren.
 5. Naar zelfvoorzienende dorpen
  Dorpen/gemeenschappen ondersteunen bij hun proces om zelfvoorzienend of zelfredzaam te worden. Denk daarbij aan innovatieve initiatieven op het gebied van energie, mobiliteit, voorzieningen.
 6. Naar nieuwe verdienmodellen
  Faciliteren bij het vinden /samenstellen van nieuwe verdienmodellen en nieuwe financieringsvormen.

Onder aan deze pagina vindt u het volledige ontwikkelprogramma. Heeft u ideeën voor projecten die hier mogelijk bij aansluiten en is uw subsidieaanvraag hoger dan € 43.750?

Dien uw idee in

Medewerkers van het Streekhûs in Burgum nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en helpen u graag met de officiële subsidieaanvraag.

De projectplannen worden door vertegenwoordigers uit de streek, de ambassadeurs in de Local Action Group (LAG), aangejaagd, mee ontwikkeld en beoordeeld.

LAG Noordoost

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.