Leader Noordoost Fryslân

In 2021 zijn er extra financiële mogelijkheden vanuit Europa voor Noordoost Fryslân. Dit ‘Leadergeld’ wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in het gebied.

In Noordoost Fryslân zijn veel dorpen en inwoners al heel actief. Energiecoöperaties, nieuwe zorgconcepten, woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid woonomgeving, in Noordoost ‘pakt men de handschoen op’. Veel plaatsen elders in Nederland zijn er jaloers op.

Juist die kracht, uw kracht, is nodig om het platteland in Noordoost Fryslân leefbaar te houden. Nieuwe en innovatieve ideeën gericht op het verbeteren van de leefbaarheid willen we met Europees geld ondersteunen. Vooral voor aanloopkosten bij de start van dergelijke initiatieven, kan door de initiatiefnemers financiële steun worden aangevraagd.

Thema's

De thema's zijn als volgt:

 • versterken van de sociale cohesie;
 • stimuleren van de zelfsturing van dorpen;
 • stimuleren van sociaal ondernemerschap.

De Europese steun wordt ingezet op de volgende zes ‘actielijnen’

 1. Naar nieuwe ontmoetingsplekken 
  Creëren van nieuwe ontmoetingsplekken, bij voorkeur in bestaande panden.
 2. Naar zorg(en) voor elkaar
  Hulp bij organisatie van kleinschalige zorg- en welzijnsvoorzieningen en vormen van burenhulp.
 3. Training burgerinitiatief
  Actieve groepen trainen in burgerinitiatief. Wat kun je zelf doen om je dorp leefbaar te houden?
 4. Naar lerende dorpen
  Optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis in het gebied en van elkaar leren.
 5. Naar zelfvoorzienende dorpen
  Dorpen/gemeenschappen ondersteunen bij hun proces om zelfvoorzienend of zelfredzaam te worden. Denk daarbij aan innovatieve initiatieven op het gebied van energie, mobiliteit, voorzieningen.
 6. Naar nieuwe verdienmodellen
  Faciliteren bij het vinden /samenstellen van nieuwe verdienmodellen en nieuwe financieringsvormen.

Onder aan deze pagina vindt u het volledige ontwikkelprogramma. Heeft u ideeën voor projecten die hier mogelijk bij aansluiten en is uw subsidieaanvraag hoger dan € 43.750?

Dien uw idee in

Medewerkers van Streekwurk Burgum nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en helpen u graag met de officiële subsidieaanvraag.

Ambassadeurs

De projectplannen worden door vertegenwoordigers uit de streek, de ambassadeurs in de Local Action Group (LAG), aangejaagd, mee ontwikkeld en beoordeeld.

Han Westerhof Aldtsjerk
Berber Dedden Jistrum
Barend van der Veen Burdaard
Gerda Bos - Jonkman De Falom
Yvonne Hiemstra Ee
Bothillde Buma Buitenpost
Klaas Fokkinga Gebiedsgedeputeerde Noordoost
Pytsje de Graaf Gemeentelijk vertegenwoordiger
Gelbrig Hoekstra Gemeentelijk vertegenwoordiger

Wilt u in contact komen met één van de streekkenners? Neem dan contact op met het projectbureau.

Contact

Heeft u een idee of wellicht al een concreet plan gelegen in Noordoost Fryslân (in de gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân en Achtkarspelen) dan kunt u contact opnemen met:

Streekwurk Noordoost (Streekhûs Burgum)

Bezoekadres: Florynwei 3c Burgum 
Telefoon: 0511 - 47 92 10 
E-mail: noordoost@fryslan.frl

Pagina opties