Landbouwagenda

Gedeputeerde Staten hebben op 25 augustus 2020 de startnotitie voor de landbouwagenda vastgesteld. In deze notitie staat beschreven wat de kaders zijn voor de agenda.

De provincie gaat samen met de stakeholders een landbouwagenda opstellen. Daarin wordt bepaald wie, wat, wanneer doet om gezamenlijke doelen te halen. Ook wordt bekeken hoe knelpunten weggenomen kunnen worden.

Het gaat dus niet om nieuw beleid. Dat is al gericht op transitie naar een natuurvriendelijke landbouw, waarbij de exportwaarde van de gehele agrifood-sector minimaal gelijk blijft.

GS willen boeren een langjarig perspectief bieden en bewegingsruimte om op eigen wijze de gezamenlijke doelen te halen.

Provinciale Staten besluiten op 25 november over de startnotitie. Daarna volgt het proces met de stakeholders.

Scholekster in een weiland met op de achtergrond een tractor

Te downloaden:

Pagina opties