Kansrijke gebieden

Provinciale Staten hebben negen zogenaamde kansrijke gebieden aangewezen. Binnen deze gebieden wordt gekeken of er zoveel als mogelijk ingezet kan worden op behoud  van veen en veenweidewaarden. Per kansrijk gebied kunnen projecten tot ontwikkeling komen die hier aan bijdragen.

Elk kansrijk gebied is anders, daarom is maatwerk vereist in aanpak en invulling. De provincie heeft ambities geformuleerd, geen harde doelstellingen vastgesteld. Draagvlak is vereist, zonder draagvlak geen plan. Initiatieven uit de streek hebben de voorkeur. Samenhang met andere belangen, initiatieven en geldstromen is een pré.

Kansrijk gebied Aldeboarn – De Deelen

Burgerinitiatief Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscoöperatie Het Lege Midden hebben samen met de boeren rond Aldeboarn – De Deelen de kansen en haken en ogen verkend i.v.m. de uitvoering van de veenweidevisie. Er is gekeken of er extra inspanningen mogelijk zijn voor behoud van het veen. Hun rapport ‘Romsicht’ biedt een bredere kijk op veenweide en kunt u hieronder downloaden.

Te downloaden:

Pagina opties