Investeringskader Wadden

In het najaar van 2016 hebben de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen het Investeringskader Wadden (IKW) vastgesteld. Met het IKW zetten de Waddenprovincies zich in om een breed en samenhangend programma te realiseren met, onder andere, de inzet van het Waddenfonds

Centraal staat het faciliteren van initiatieven gericht op het versterken van de ecologie en/of het verduurzamen van de economie. Van belang hierbij is dat er sprake is van een gemeenschappelijke betrokkenheid van zowel de provincies als het grote netwerk aan partijen en mensen in het Waddengebied.

Grote opgaven

Er zijn zes grote (belangrijke) opgaven benoemd. Elke opgave speelt in op het oplossen van de specifieke problemen in de deelgebieden. De grote opgaven zijn:

  1. Waddenzee
  2. Havenontwikkeling en natuurverbetering
  3. Versterken en vermarkten Werelderfgoed
  4. Vitale Kust en Afsluitdijk
  5. Eems-dollardgebied in balans
  6. Eilanden op eigen kracht

Het investeringskader loopt tot en met mei 2026. Meer informatie over het Investeringskader Wadden: www.investeringskaderwadden.nl

Logo Investeringskader Wadden. Een groene stip met kleinere groene stippen er om heen.

Pagina opties