Internationale projecten

De provincie Fryslân heeft een lange geschiedenis van het werken in Europese projecten. Het begon in 2004 met de goedkeuring van het Interreg IIIB project Water City International en sindsdien hebben we aan diverse projecten gewerkt.

The province of Fryslân has an long history of working in European projects. In 2004 it started with Interreg IIIB project Water City international and since than we worked on several projects.

Pagina opties