IJsselmeer

Voor een mooiere en sterkere IJsselmeerkust

Bron: YouTube

Op onderstaande plekken gaan we de Friese IJsselmeerkust versterken. U kunt de kaarten downloaden.

Plek

Wat gaan we doen?

Workum

 • Verbeteren en uitbreiden natuur Workumerwaard (erosie)
 • Verbeteren en uitbreiden natuur Stoenckherne (erosie)
 • Verlengen strekdam tbv vaargeul It Soal
 • Verbeteren mogelijkheden voor kitesurfers en watersporters bij strand Workum

Hindeloopen

 • Herstellen strand badpaviljoen (erosie)

Gaasterland

 • Herstellen stranden Hege Gerzen en It Mirnser Klif (erosie)

Mokkebank – Laaxum

 • Verbeteren en uitbreiden natuur (erosie)
 • Recreatie: o.a. wandelpaden, vogelkijkhut

Lemmer – Tacozijl

 • Verbeteren en uitbreiden natuur (erosie)
 • Recreatie: o.a. fiets/wandelpad
 • Cultuurhistorie: o.a. Joodse begraafplaats

Reservelijst

De projecten bij Makkum, Molkwar en Gaasterwaarden staan voorlopig op de reservelijst. Met het beschikbare budget was het niet mogelijk om deze projecten nu uit te voeren. Maar we doen ons best om ook deze projecten of delen daarvan te realiseren.

Waarom werken aan de IJsselmeerkust?

Het waterpeil in het IJsselmeer gaat veranderen. Dit heeft gevolgen voor de Friese kust. Mogelijk zullen natuurgebieden en stranden afbrokkelen. Het Rijk en Friese partijen investeren gezamenlijk bijna 17 miljoen euro om de Friese IJsselmeerkust te versterken. Daarnaast is het geld bedoeld om de kust nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het verbeteren van natuurgebieden, aanleggen nieuwe fietsroutes, betere plekken voor watersporters en kitesurfers en het beleven van cultureel erfgoed. Onder de naam Versterken Friese IJsselmeerkust werken het rijk, provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea samen om de Friese IJsselmeerkust nog mooier en sterker te maken.

Planning

 • 2019-2020: Uitwerken projecten. O.a. overleg met betrokkenen, ontwerpen vaststellen, vergunningen aanvragen.
 • 2020: Projecten aanbesteden aan marktpartijen
 • 2021-2022: Uitvoering projecten

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Frederika Rollema via f.rollema@fryslan.frl of 058-292 59 25.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Pagina opties