Iepen Mienskipsfûns

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of eiland te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Daarnaast kunnen startups en micro-ondernemingen die bijdragen aan de provinciale doelen tegen een aantal voorwaarden (geen marktverstoring en kennis delen) ook subsidie aanvragen.

Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. Kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen en een economische activiteit (maximaal € 10.000,- subsidie). Met een evenement wordt bedoeld een samengesteld geheel van culturele, informatieve of historische activiteiten die voor het publiek toegankelijk is en een tijdelijk karakter heeft. Met een economische activiteit wordt bedoeld het op de markt brengen van een nieuw product of proces dat de bestaande markt niet verstoord;
  2. Middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 35.000,- subsidie);
  3. Grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 75.000,- subsidie).

U kunt voor hulp bij een aanvraag zowel bij Streekwurk als Doarpswurk (www.doarpswurk.frl) terecht. In de regio Zuidwest kunt u voor aanvragen tot en met € 10.000,- bij de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren terecht.

Openstellingen in 2021

U kunt subsidie aanvragen tijdens de volgende periodes:

  • Maandag 11 januari tot en met donderdag 4 februari;
  • Maandag 19 april tot en met donderdag 20 mei;  
  • Maandag 6 tot en met donderdag 30 september.

Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd. Meer informatie kunt u lezen via onderstaande links.

Resultaten

Het Iepen Mienskipsfûns heeft van 2015 tot heden aan bijna 2.000 projecten subsidie verstrekt. Daarmee is voor en vooral met de mienskip bijgedragen aan de leefbaarheid en cohesie binnen dorpen en wijken. Klik op de pdf om de resultaten van 2019 te bekijken.

De resultaten van het Iepen Mienskipsfuns 2019 in tekeningen aangegeven

Resultaten IMF in 2019. Klik op de afbeelding om de pdf te openen

Inspiratie opdoen?

Inspiratie nodig voor uw project of gewoon nieuwsgierig naar wat het Iepen Mienskipsfûns opgeleverd heeft? Bekijk op de Projecten in Beeld-kaart per categorie de uitgevoerde projecten.

Projecten in Beeld

Vragen?

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van uw projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de subsidiepagina van Streekwurk. Hier vindt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria, die van toepassing zijn op de subsidieregeling. Ook de projectadviseurs van het Streekwurk kantoor in uw regio helpen u graag verder.

Meer informatie

Het ‘Openstellingsbesluit IMF 2021/1’ is hier te lezen. Het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân over de ‘Subsidieregeling IMF 2020 Fryslân’ is hier te lezen. De officiële bekendmaking is gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Pagina opties